خدمات درمانی تامین اجتماعی پشتوانه بزرگی برای بیمه شدگان است

مدیر درمان تامین اجتماعی منظقه کاشان گفت: خدمات درمانی تامین اجتماعی پشتوانه بزرگی برای بیمه شدگان است.

تامین 24 / دکتر علی‌محمد حق پناه در دیدار با جانشین فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج کاشان ضمن تبریک هفته بسیج، خدمات درمانی سازمان را در بخش درمان مستقیم و غیر مستقیم تشریح کرد و خواستار تعامل بیشتر نهادها و سازمان‌های شهری برای همکاری با سازمان تامین اجتماعی شد.

 

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، دکتر حق‌پناه از توافق قرارداد با دانشگاه علوم پزشکی کاشان برای تمدید قرارداد اجاره بیمارستان شبیه خوانی به مدت سه سال خبر داد.

 

سرهنگ شبانی‌زاده، جانشین فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج کاشان نیز در این جلسه به نقش سازمان تامین اجتماعی در خدمت رسانی به مردم همانند بسیج اشاره کرد.

 

وی افزود: سازمان تامین اجتماعی یک سازمان خدمت رسان با رویکرد کمک به قشر آسیب پذیر و با روحیه جهادی است و همانند بسیج در بزنگاه‌ها به کمک قشر جامعه می‌شتابد.

 

شبانی‌زاده به خدمات مطلوب سازمان تامین اجتماعی در منطقه کاشان اشاره کرد و افزود: خدمات مطلوب به مراجعه کننده‌ها باید با روحیه خدمت‌گزاری در سطح کارکنان و مدیران نهادینه شود و این روحیه را می‌توان به کمک همکاران بسیجی در ادارات تقویت کرد.


ارسال نظر

captcha