گسترش چتر بیمه‌ای اولویت سازمان تأمین اجتماعی است

گسترش چتر بیمه‌ای و افزایش تعداد بیمه پردازان از اولویت‌های مهم سازمان تأمین اجتماعی است.

تامین 24 / علی جهانی، مدیرکل تأمین اجتماعی لرستان در نشست ستاد وصول استان با مسئولان شعبه یک خرم‌آباد با بیان مطلب فوق گفت: بیش از 220 هزار بیمه شده اصلی تحت پوشش تأمین اجتماعی این استان قرار دارند که از جمعیت مذکور نزدیک به 50 درصد بیمه شدگان مشمول کمک دولت هستند و فقط 7 درصد حق‌بیمه سهم کارگر را به تأمین اجتماعی پرداخت می‌کنند.

 

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، جهانی با اشاره به اهتمام و جدیت پرسنل استان لرستان در توسعه خدمات غیرحضوری افزود: خوشبختانه تلاش همکاران و استقبال بیمه شدگان، مستمری بگیران و کارفرمایان از خدمات غیرحضوری منجر به توفیق این اداره کل در کسب رتبه و جایگاه برتر در این حوزه شد و امیدواریم که با اتمام پروژه پرونده الکترونیک، زمینه افزایش و توسعه خدمات الکترونیکی فراهم شود.

 

مدیرکل تأمین اجتماعی استان لرستان خاطرنشان کرد: رانندگان قریب به 18 میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی استان بدهکار هستند و 6 میلیارد تومان آن سهم شعبه یک خرم آباد است؛ لذا می‌طلبد با برنامه‌ریزی و اقدام مؤثر در راستای وصول مطالبات حرکت کنیم.


ارسال نظر

captcha