حمایت ازشاغلان مشاغل سخت و زیان‌آور

حمایت‌های خاص از مشاغل سخت و زیان‌آور به خاطر فشار کاری بیشتری است که این نوع از کارها به عوامل انسانی تولید وارد می‌کنند و درنهایت موجب فرسودگی زودرس کارگر می‌شوند. درنتیجه عدالت اقتضا می‌کند از این افراد در عرصه کار و تولید حمایت بیشتری به عمل آید. این حمایت‌ها را به موارد زیر می‌توان خلاصه کرد:

1- ساعات کار در کارهاى سخت و زیان‌آور و زیرزمینی نباید از شش ساعت در روز و 36 ساعت در هفته تجاوز کند.

2- ارجاع کارهای سخت و زیان‌آور و خطرناک و حمل بار با دست بیش‌ازحد مجاز و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگر نوجوان ممنوع است. کارگر نوجوان طبق قانون کار به کسی گفته می‌شود که بین 15 تا 18 سال داشته باشد و به‌عنوان کارآموز به آموزش توام با کار اشتغال یابد. این گروه از کارگران باید در بدو استخدام توسط سازمان تامین اجتماعی آزمایش‌های پزشکی قرار گیرند و این آزمایش‌ها حداقل باید سالی یک بار تجدید و مدارک مربوط در پرونده استخدامی آنان ضبط شود.

3- انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان‌آور و نیز حمل بار بیش‌ازحد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی، برای کارگران زن ممنوع است. ضمن اینکه در مواردی که به تشخیص پزشک سازمان تامین اجتماعی، نوع کار برای کارگر باردار خطرناک یا سخت تشخیص داده شود، کارفرما باید تا پایان دوره بارداری وی، بدون کسر حق‌السعی، کار مناسب‌تر و سبک‌تری به او ارجاع دهد.

4- افرادی که حداقل 20 سال متوالی و25 سال متناوب در کارهای سخت و زیان‌آور (مخل سلامتی) اشتغال داشته و در هر مورد حق‌بیمه مدت مذکور را به سازمان پرداخته باشند، می‌توانند تقاضای مستمری بازنشستگی کنند. هر سال سابقه پرداخت حق‌بیمه در کارهای سخت و زیان‌آور5/1 سال محاسبه می‌شود. برای بازنشستگی بر اساس این قانون شرط سنی وجود ندارد. از تاریخ تصویب این قانون برای مشمولان این تبصره 4 درصد به نرخ حق‌بیمه در قانون تامین اجتماعی افزوده خواهد شد که آن هم در صورت تقاضای مشمولان قانون به طور یکجا یا به طور اقساطی به وسیله کارفرمایان پرداخت خواهد شد.

 


ارسال نظر

captcha