تایید گواهی استراحت‌های پزشکی در تامین‌اجتماعی زنجان

مدیر درمان تامین اجتماعی زنجان گفت: گواهی استراحت‌های پزشکی بیمه شدگان تامین اجتماعی در شورای پزشکی مدیریت درمان استان، بررسی و مورد تایید قرار می‌گیرد.

تامین 24 / علی محمدی چتر حمایتی سازمان را بسیار گسترده دانست و گفت: در مواردی که بیمه شده به دلیل بیماری یا بروز حوادث ناشی و غیر ناشی از کار یا بیماری‌های حرفه‌ای، به طور موقت، توانایی انجام کار را نداشته باشد و به تبع آن از دریافت مزد و حقوق محروم شود، سازمان تامین اجتماعی با رعایت شرایط قانونی بخشی از حقوق و دستمزد او را در این مدت جبران می‌کند.

 

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، مدیر درمان تامین اجتماعی زنجان داشتن مدارک لازم برای استراحت‌های پزشکی را ضروری خواند و افزود: بیمه شدگان برای اطمینان از تایید استراحت‌های پزشکی باید مدارک درمانی موضوع گواهی استراحت پزشکی پزشک معالج در تاریخ اعلام بیماری را همراه داشته باشند.

 

وی یادآور شد: در تمام گواهی‌ها باید نوع بیماری، مدت بستری در بیمارستان یا استراحت در منزل به تفکیک و با صراحت مشخص شده و دارای تاریخ صدور باشد و استراحت صادره از تاریخ صدور گواهی معتبر و قابل بررسی است.

 

وی تصریح کرد: گواهی استراحت پزشکی بر اساس میزان استراحت تجویزی جهت تائید ارجاع می‌شود و استراحت‌های پزشکی سه تا 60 روز با پزشک معتمد است و استراحت‌های بیش از 60 روز توسط شورای پزشکی و کمیسیون پزشکی مورد بررسی قرار می‌گیرد که در حال حاضر در استان زنجان در شهرستان‌های زنجان، ابهر و خدابنده شورای تخصصی پزشکی مستقر است.


ارسال نظر

captcha