ابلاغ وزیر ارتباطات به اپراتورها

اضافه شدن مدت قطعی به مدت اعتبار بسته‌ها

بنا به گفته وزیر ارتباطات، مدت زمان قطعی اینترنت توسط اپراتورها به مدت اعتبار بسته‌ها اضافه خواهد شد.

تامین 24 / وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: به اپراتور‌ها ابلاغ کرده ایم که مدت زمان قطعی اینترنت را به مدت اعتبار بسته‌ها اضافه کنند.

محمدجواد آذری جهرمی افزود: در این روز‌ها که به دلایل شرایط کشور اینترنت قطع شده است برخی بسته‌های زمان دار خریداری کرده بودند که در زمان قطع اینترنت نتوانستند از این بسته‌ها استفاده کنند و حتی برخی در این زمان بسته هایشان هم به پایان رسید که در همین زمینه به اپراتور‌ها ابلاغ کردیم مدت زمان قطعی اینترنت را به مدت اعتبار بسته‌ها اضافه کنند.

 


ارسال نظر

captcha