معاونت روابط کار وزارت تعاون خبر داد:

اعلام آمادگی در خصوص افزایش نقش تشکلات عالی کارگری و کارفرمایی

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اعلام آمادگی این معاونت در خصوص افزایش نقش تشکلات عالی کارگری و کارفرمایی در فرآیند تشکیل و نظارت این تشکل ها خبر داد.

تامین 24 /  حاتم شاکرمی در نشست مشترک بررسی اصلاح قانون و مقررات تشکل های کارگری و کارفرمایی که با حضور نمایندگان دولت، کارگر و کارفرما برگزار شد، با اعلام این خبر اظهار کرد: در این نشست ضمن بررسی اقدامات حوزه روابط کار درخصوص اصلاح قوانین و مقررات از جمله طرح اصلاح قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار که با  نظر موافق شرکای اجتماعی به امضای طرفین رسیده و برای تصویب نهایی به کمیسیون  اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال شده است .

به گزارش روابط عمومی وزارت کار، شاکرمی در ادامه با اشاره به  برنامه ریزی این حوزه  برای بررسی مجدد آئین‌نامه  انجمن های صنفی و کانون های مربوط به فصل ششم قانون کار افزود: ضمن ارایه پیشنهادات و نظرات شرکای اجتماعی در خصوص این آیین نامه مقرر شد کمیته ای تخصصی با حضور نمایندگان شرکای اجتماعی و دولت تشکیل و نسبت به بررسی و احصاء مغایرت‌های قوانین و مقررات فصل ششم قانون کار با استانداردهای بین‌المللی  اقدام و از نتیجه اقدامات گزارشی ارایه کنند .

گفتنی است: اولین نشست مشترک دولت، کارگر و کارفرما با حضور معاون روابط کار و مدیران کل امور بین الملل و سازمان های کارگری و کارفرمایی ، نمایندگان تشکل های عالی کارگری و کارفرمایی،  کانون عالی کارگران بازنشسته ، اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و نمایندگان ادارات ستادی با موضوع بررسی اصلاح فصل ششم قانون کار و آئین نامه های اجرایی مربوط به تشکل های کارگری و کارفرمایی ذیربط برگزار شد .


ارسال نظر

captcha