با حضور اعضای کانون دیده بان شفافیت و عدالت؛

نشست اقدامات شستا در حوزه شفافیت برگزار شد

نشست گزارش اقدامات شستا در حوزه شفافیت و مبارزه با فساد اداری با حضور کانون دیده بان شفافیت و عدالت در سالن اجتماعات شستا برگزار شد.

تامین 24 /  نشست گزارش اقدامات شستا در حوزه شفافیت و مبارزه با فساد اداری ، با حضور محمود ملکوتی خواه، عضو هیات مدیره شستا و حیدرمحمدی بازرس ویژه مدیرعامل شستا برگزار شد.

در این نشست تخصصی، ملکوتی‌خواه با بیان اینکه شفافیت، نظام مند کردن و کمی کردن فرآیندها از طریق ایجاد سامانه ها در دستور کار است، گفت: همکاری با سازمان بازرسی کل کشور و ارائه گزارش ها به این سازمان به صورت منظم در حال انجام است.

به گزارش شستا رسانه در این نشست، ضمن ارائه گزارش عملکرد شستا در حوزه شفافیت و ارائه سامانه‌های طراحی شده در این راستا، اعضای کانون دیده بان شفافیت و عدالت، دیدگاه‌های خود را بیان کردند.


ارسال نظر

captcha