مرکز آمار ایران منتشر کرد؛

افزایش ١٣١,٧ درصدی قیمت فروش یک مترمربع زمین در مقایسه با تابستان گذشته

مرکز آمار ایران در تازه ترین گزارش حوزه زمین و مسکن، آخرین تحولات این حوزه را در شهر تهران منتشر کرد.

تامین 24 /   بر اساس گزارش مرکز ملی آمار افزایش ١٣١,٧ درصدی قیمت فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی در تابستان ٩٨ نسبت به تابستان ٩٧ در شهر تهران به ثبت رسیده است.

گزارش مرکز آمار ایران در خصوص نوسانات قیمت زمین و املاک در تهران می افزاید: افزایش ١٣١,٧ درصدی قیمت فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی، افزایش ٨٠.١ درصدی قیمت فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی و افزایش ٣١.٢درصدی متوسط مبلغ اجاره به‌علاوهی سه‌ درصد ودیعهی پرداختی برای اجارهی یک مترمربع زیربنای مسکونی در تابستان ٩٨ نسبت به تابستان ٩٧ در شهر تهران از جمله تحولات این حوزه در تهران است.

بنگاه‌های معاملات ملکی کشور موظف هستند مشخصات کلیهی معاملات خرید و فروش و اجاره را در سامانهی اطلاعات مدیریت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت کنند.

با توجه به اینکه کاهش یا افزایش حجم (تعداد) معاملات در مناطق شهر تهران باعث کاهش یا افزایش شدید متوسط (حسابی) قیمت در سطح کل شهر می‌شود، از متوسط تعدیل شده (وزنی) که در آن، وزن با استفاده از سهم واحدهای مسکونی دارای سکنه محاسبه می‌شود، استفاده شده تا بتوان با حذف اثر حجم معاملات، تغییرات واقعی قیمت را مشخص کرد.

 

**رشد 131،7 قیمت زمین

در ادامه گزارش مذکور می خوانیم، متوسط قیمت فروش هر متر مربع یا زمین ساختمان مسکونی و گکلنگی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات املاک در شهر تهران 186604 هزار ریال با میانگین 270 متر مربع بوده است که نسبت به فصل قبل 10درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 131،7درصد افزایش داشته است.

 

 

**رشد 80،1 قیمت بنای مسکونی

در ادامه گزارش اشاره شده است که؛ متوسط قیمت فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران 136873 هزار ریال با میانگین مساحت 86 متر مربع و متوسط عمر بنای 11 سال بوده است که نسبت به فصل گذشته 4،5 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 80،1درصد افزایش داشته است.

 

 

** رشد 31،2 اجاره بها در شهر تهران

در بخش دیگری از گزارش فوق آمده است؛ متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه 3درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران 435420 ریال با میانگین مساحت 82 متر مربع و متوسط عمر بنای 14 سال بوده است که نسبت به فصل گذشته 8،1 و نسبت به فصل مشابه در سال قبل 31،2درصد افزایش داشته است.

 


ارسال نظر

captcha