خوشرویی در مراکز درمانی مکمل امر درمان است

مدیر درمان تامین اجتماعی البرز گفت: خوشرویی در مراکز درمانی تکمیل کننده امر درمان است.

تامین 24 / دکتر ابوالفضل آفریده در پنجمین دوره آموزشی خوشرویی کارکنان مدیریت درمان تامین اجتماعی استان البرز اظهار داشت: آرامش، گشاده رویی و رفتار خوب همکاران درمانی موجب آرامش خود و دیگران می‌شود.

 

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، وی برخورد توأم با ملاطفت، مهربانی و آرامش را ضرورتی برای همکاران بیان کرد که موجبات آرامش خود، مجموعه و دیگران را به همراه دارد.

 

دکتر آفریده با اشاره به برگزاری جشنواره خوشرویی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان البرز در نیمه دوم آذر سال‌جاری گفت: این مدیریت به عنوان یکی از 6 استان شرکت کننده در جشنواره خوشرویی است که امیدواریم با اجرایی کردن این جشنواره بتوانیم فرهنگ خوشرویی را در مجموعه نهادینه کنیم.

 

دکتر آفریده افزود: خوشرویی و خوش رفتاری نتایج بسیار ارزشمند به همراه دارد و اولین نتیجه آن آرامش خود، نتیجه دوم انجام مناسب وظایف و تعهدات خویش و نتیجه نهایی آن نیز تاثیر خوشرویی بر جامعه خواهد بود و امیدواریم با همراهی و همیاری تک تک عزیزان همکار و بهره گیری از اساتید امر بتوانیم خوشرویی را در خود و مجموعه خود نهادینه کنیم.

 

دکتر محمدرضا صیرفی، دکترای روانشناسی سلامت و مدرس دوره، برگزاری دوره‌های آموزشی خوشرویی را بسیار ارزشمند دانست و افزود: برنامه‌های آموزشی خاصی برای رده‌های مختلف کارکنان در نظر داریم و این پنجمین دوره آموزشی است که ویژه کارکنان انتظامات و پذیرش مدیریت درمان تامین اجتماعی استان البرز برگزار می‌شود.

 

وی بیان داشت: شغل و حرفه کارکنان در حوزه‌های درمانی ویژگی‌های خاصی دارد که توجه روانشناسانه به رفتار و روان افراد ارائه دهنده خدمات می‌تواند راهگشای بسیاری از مسائل باشد و اقدام مدیریت درمان تامین اجتماعی استان البرز در جهت گسترش فرهنگ خوشرویی و نهادینه سازی آن بسیار ارزشمند است.


ارسال نظر

captcha