مهندس سید محمدعلی جنانی:

13 هزار میلیارد تومان برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هزینه شده است

مدیرکل امور فنی مستمری‌های سازمان تامین‌اجتماعی ضمن تشریح قوانین مرتبط با همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، تصریح کرد: سازمان تامین‌اجتماعی تاکنون آن دسته از قوانینی که این نهاد را مکلف به اجرای افزایش و تعدیل سالیانه مستمری و هم‌چنین نگهداری سطح حداقل پرداخت برابر با حداقل دستمزد نموده، به اجرا درآورده است و از سال 1388 تاکنون حدود 13 هزار میلیارد تومان بابت همسان‌سازی مستمری پرداخت کرده است.

سلاله صدرائی

تامین 24 / مهندس سید محمدعلی جنانی، ضرورت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را ناشی از تنوع سیاست‌های افزایش دستمزد در بین سطوح مختلف دریافت کننده مستمری برشمرد که سطوح بالا و پایین دستمزدها با شیب‌های مختلف، مشمول افزایش شده و در نتیجه افزایش خطی و احتساب با ضریب ثابت انجام نشده است.

 

وی در گفت‌وگو با تامین‌24 با بیان اینکه مسئله همسان‌سازی حقوق بازنشستگان مسبوق به سابقه است و پیش از این نیز مطرح شده، افزود: در سال 88 نیز مسئله همسان‌سازی حقوق بازنشستگان مطرح شد؛ سازمان تامین اجتماعی در آن زمان بین 14 تا 80 هزار تومان بر اساس رابطه معکوس با میزان پرداخت مستمری، همسان‌سازی را به اجرا درآورد. به این ترتیب، افرادی که مستمری حداقل دریافت می‌کردند، حدود 80 هزار تومان و افرادی که مستمری حداکثر می‌گرفتند، 14 هزار تومان به مستمری آن‌ها افزوده شد و سایر سطوح مستمری بین این دو عدد را دریافت کردند.

 

مدیرکل امورفنی مستمری‌های سازمان تامین‌اجتماعی اظهار کرد: این روند تاکنون نیز ادامه دارد و سازمان با بهره‌مندی از منابع داخلی خود این پرداخت‌ها را انجام می‌دهد. می‌توان گفت سازمان تامین‌اجتماعی از سال 88 تاکنون حدود 13 هزار میلیارد تومان برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هزینه کرده و بار مالی آن را با استفاده از منابع خود تقبل کرده است.

 

جنانی در تشریح معنای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان که در مقایسه با کدام‌یک از گروه‌های حقوق‌بگیر سنجیده می‌شود، گفت: به نظر می‌رسد مفهوم و منظور قانون‌گذار این است که توان مالی مستمری‌بگیران را افزایش دهد؛ یکی از مفاهیم این است که همسان‌سازی بین مستمری‌بگیر و شاغلان انجام شود و بحث دیگر این است که توان مالی و معیشتی مستمری‌بگیران در خلال زمان کاهش نیابد و مستمر بماند.

 

ریشه ایجاد مسئله همسان‌سازی 

وی با اشاره به ریشه نیاز به ایجاد همسان‌سازی که در خلال سال‌ها به وجود آمده است، تصریح کرد: مسئله همسان‌سازی که اکنون با آن روبرو هستیم، ناشی از آن است که مستمری‌ها با افزایش خطی و ضریب ثابت ایجاد نشده‌اند؛ از این‌رو سطوح بالای دستمزد و سطوح پایین دستمزدها با شیب‌های مختلف مشمول افزایش شده‌اند و این گسل‌هایی که به وجود آمده، ناشی از تنوع سیاست‌های افزایشی دستمزد بوده است. به همین دلیل است که امروزه شاهد هستیم همسان‌سازی به عنوان یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر مطرح می‌شود.

 

مدیرکل امورفنی مستمری‌های سازمان تامین‌اجتماعی افزود: حال اینکه اگر مستمری گروه‌های مختلف در خلال مقاطع زمانی هر سال به گونه‌ای متناسب و با یک ضریب ثابت افزایش می‌یافت، امروزه دیگر ضرورتی برای مطرح شدن موضوع همسان‌سازی و متناسب‌سازی وجود نداشت.

 

جنانی اظهار کرد: اما چندین سال است که افزایش‌های مستمری با ضرایب مختلف انجام می‌شود. برای مثال امسال سطوح پایین دستمزد مستمری‌بگیران 5/ 36 درصد و سطوح بالای دستمزد 13 درصد به اضافه عدد ثابت 261 هزار و 147 تومان افزایش یافت. این دوگونه افزایش که متاثر از شرایط اقتصادی جامعه بود، باعث می‌شود تا افرادی که سطوح بالای دستمزد را دریافت می‌کنند، کم‌کم به سطوح خطی میانی میل کنند و عده‌ای از مستمری‌بگیران حداقل نیز نسبت به شرایط کلی اقتصادی کشور به سمت وضعیت متعادل سوق پیدا کنند. اما ضرورت همسان‌سازی باید به گونه‌ای باشد که تمام طبقات دریافت‌کننده را در بر بگیرد.

 

همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از منظر قانونی

وی با اشاره به بند «ب» ماده 12 قانون برنامه ششم توسعه کشور که سازمان تامین‌اجتماعی را مکلف کرده همسان‌سازی را به اجرا درآورد، گفت: بند «ب» ماده 12 قانون برنامه ششم می‌گوید: «سازمان تامین‌اجتماعی موظف است مطابق قوانین مربوطه در طول اجرای قانون برنامه، حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران را متناسب‌سازی نماید.» در این قانون به عبارت «مطابق قوانین مربوطه» تاکید شده است.

 

مدیرکل امورفنی مستمری‌های سازمان تامین‌اجتماعی تصریح کرد: حال بازگردیم به قوانین و مقررات تامین‌اجتماعی. در این زمینه ماده 96 قانون تامین‌اجتماعی وجود دارد که می‌گوید: «سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد.» این نخستین تکلیف سازمان در قالب قوانین است و سازمان این تکلیف را در طول زمان و به صورت متوالی انجام داده است.

 

جنانی افزود: همان‌طور که شاهد هستیم، با وجود این‌که سال گذشته دولت نرخ تورم را در پایان سال گذشته 9/ 26 درصد اعلام کرد، اما سازمان تامین‌اجتماعی میزان مستمری‌ها را بر اساس مصوبات تعیین مزد، 36.5 درصد افزایش داد که بیش از نرخ تورم اعلام‌شده بود. همچنین افزایش مستمری‌بگیران سطوح بالای دستمزد نیز بر اساس 13 درصد به اضافه 261 هزار و 147 تومان محاسبه شد که نشان می‌دهد سازمان در زمینه اجرای ماده 96 قانون تامین‌اجتماعی عملکرد خوبی داشته است.

 

وی یکی دیگر از قوانین مرتبط با همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را ماده 111 قانون تامین‌اجتماعی برشمرد و اظهار کرد: ماده 111 می‌گوید: «مستمری ازکارافتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد» که سازمان نیز در این مورد قانونی تاکنون با افتخار تمام وظایف خود را انجام داده است. سازمان تامین‌اجتماعی تاکنون به طور میانگین حدود 104 هزار میلیارد تومان در ارتباط با اجرای این نوع همسان‌سازی هزینه پرداخت کرده است.

 

نگاهی به بند «ث» ماده 7 قانون برنامه ششم و ماده 71 قانون احکام

جنانی در ادامه با اشاره‌ به بند «ث» ماده 7 قانون برنامه ششم و نیز ماده 71 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، تصریح کرد: بند «ث» ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه می‌گوید: «کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به‌کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیات‌های امنا که متضمن بارمالی باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجرا است که بار مالی ناشی از آن قبلا محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تامین شده باشد. اقدام دستگاه اجرایی برخلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می‌شود...» همچنین در ماده 71 قانون احکام دائمی نیز آمده است: «کلیه تصویب نامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و همچنین تصمیمات و مصوبات هیأت‌های امناء و مراجع و مقامات اجرایی و دستگاه‌های اجرایی به استثنای احکام قضایی که متضمن بار مالی برای صندوق‌های بازنشستگی یا دستگاه‌های اجرایی و دولت می‌باشد در صورتی قابل اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذیربط تأمین شده باشد و ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی یا صندوق ذی‌ربط ممنوع می‌باشد در غیراین صورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوی دستگاه یا صندوق‌های مربوطه نیست. دستگاه‌ها و صندوق‌های مربوط مجاز به اجرای احکام مقامات اجرایی و مراجع قوه مجریه که بار مالی آن تأمین نشده است، نیستند. اجرای احکام یادشده فقط در حدود منابع مذکور ممکن است. در هر حال تحمیل کسری بودجه به دولت و دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌ها غیرقابل پذیرش می‌باشد. مسؤولیت اجرای احکام این ماده برعهده رؤسای دستگاه‌ها و صندوق‌ها و مدیران و مقامات مربوط است.» بنابراین اگر قرار باشد سازمان خارج از چارچوب قوانین بودجه سنواتی خود که مصوب شده است، اقدامی انجام دهد، بر اساس این دو ماده قانونی که اعلام شد، می‌تواند به عنوان «تعهد زائد بر اعتبار» محسوب شده و دستگاه باید پاسخگو باشد.

 

وی در ارائه یک نتیجه‌گیری مبتنی بر این قوانین، افزود: اگر قرار باشد سازمان تامین‌اجتماعی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را به اجرا درآورد، باید هزینه آن در بودجه کشور پیش‌بینی شود. همان‌طور که در تبصره 12 قانون بودجه سال 98 برای صندوق بازنشستگی کشوری و نیز صندوق تامین‌اجتماعی نیروهای مسلح، به صراحت بودجه همسان‌سازی پیش‌بینی شده است. بنابراین اگر قرار باشد سازمان تامین‌اجتماعی نیز همسان‌سازی را به اجرا درآورد، باید اعتبار آن در بودجه تخصیص داده شود تا سازمان نیز آن را اجرا کند.

 

طراحی فرمول‌های همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین‌اجتماعی

مدیرکل امورفنی مستمری‌های سازمان تامین‌اجتماعی با بیان اینکه راهکارها، فرمول‌ها و مکانیزم همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین‌اجتماعی به درستی در سازمان تامین‌اجتماعی طراحی شده است، اظهار کرد: سازمان دارای سناریوهای گوناگونی برای اجرای همسان‌سازی است و به محض اینکه بودجه آن تخصیص یابد، همسان‌سازی اعمال می‌شود.

 

جنانی درخصوص روند اقدامات سازمان برای اجرای همسان‌سازی گفت: در این زمینه با دولت مکاتباتی را انجام داده‌ایم که اعتبارات لازم را برای اجرایی کردن سناریوهایی که نمایندگان تشکل‌های کارگری نیز از آن رضایت دارند، در اختیار ما قرار دهند تا همسان‌سازی به بهترین شیوه به اجرا درآید. زیرا سازمان تامین‌اجتماعی نیز یک نهاد خدمت‌رسان است و ضروری است مانند سایر صندوق‌ها که برای آن‌ها تخصیص اعتبار شده است، از این اعتبارات بهره‌مند شود تا ان‌شاءالله همسان‌سازی به اجرا درآید و تخصیص این اعتبار ورای پرداخت مطالبات سازمان است.


ارسال نظر

captcha