انتشار شماره جدید ماهنامه تحلیلی تخصصی حوزه سیاست‌های اجتماعی

شماره 52 و 53 قلمرو رفاه منتشر شد

شماره 52 و 53 ماهنامه تحلیلی قلمرو_رفاه در قالب یک مجلد 128 صفحه‌ای منتشر شد و در سایت این نشریه، قابل دسترسی و مطالعه است.

تامین 24 /  پرونده‌های اصلی این شماره از «قلمرو رفاه» در مورد سیاستگذاری در دو بخش #مسکن و #آموزش با محوریت #نابرابری_فضایی و الزامات اقتصادی #کنکور است. در میان مسائل امروز جهان، آتش‌سوزی جنگل‌های #آمازون جمله موضوعاتی است که در پرونده جداگانه‌ای به آن می‌پردازیم. بخش «جهان» این شماره نیز در مورد ریشه‌های ایدئولوژیک و اقتصاد سیاسی دولت‌های دست‌راستی در برزیل و آمریکاست. در پرونده «رشدزدایی»  نیز به تازه‌ترین نظریات در این مورد پرداخته و به این سوال محوری پاسخ داده‌ایم که آیا #رشد_اقتصادی در هر شرایطی به بهبود زندگی انسان می‌انجامد؟

 
در این شماره همچنین در معرفی چهره‌های مطرح در حوزه #سیاستگذاری_اجتماعی به بررسی آثار «#امانوئل_والرشتاین» که به‌تازگی از دنیا رفت، پرداخته ایم. او از واضعان نظریه #نظام_جهانی و در مباحث #توسعه و تحلیل تاریخی و علل عقب‌ماندگی کشورهای #جهان‌_سوم دارای آثاری ماندگار است.
---
 

ارسال نظر

captcha