مدیرکل دفتر امور استان‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

جوان‌گرایی در مدیریت، نیاز امروز کشور است

مدیرکل دفتر امور استان‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جوان‌گرایی در مدیریت را نیاز امروز کشور دانست و گفت: مدیران باید به جوانان و استفاده از بانوان توانمند نگاه ویژه ای داشته باشند و در پست های مدیریتی از آن ها بیشتر استفاده کنند.

تامین 24 / سید محسن دلبری در جلسه شورای اداری تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد گفت: معتقدم تمامی افراد جامعه، از طبقات مختلف اجتماعی از خدمات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بهره مند هستند.

وی با بیان این که این وزارتخانه با بدنه اجتماعی کشور در ارتباط است، تصریح کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با افراد از قبل از تولد تا پس از مرگ در ارتباط است .

مدیرکل دفتر امور استان های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر تعامل و ارتباط مستمر مدیران ستادی و شهرستانی با نمایندگان مجلس، استاندار و فرمانداران تاکید کرد و گفت: مدیران باید ارائه گزارش برنامه ها و فعالیت های خود را در اولویت کارها قرار دهند و از طرق مختلف، اقدامات و فعالیت های دولت را به نمایندگان و مردم اطلاع رسانی کنند.

به گزارش روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دلبری تصریح کرد: مدیران کل نباید در اتاق های خود بنشینند بلکه باید به صورت مستمر از واحدهای کارگری، مراکز درمانی و بیمه ای، بانک ها بازدید و در بین کارگران و مراجعین حضور یابند.

وی با تاکید بر این که مدیران نقش مهمی در استان ها ایفا می کنند، تصریح کرد: مدیران باید با حضور در بین مردم و با برگزاری جلسات متعدد با نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایی و تعاونگران، خدمات دولت را برای آن ها تبیین کنند و به صورت مستمر، برنامه های ابلاغی مقام عالی وزارت را گزارش دهند.

دلبری در پایان تاکید کرد: مدیران باید تفکر جانشین پروری و جوان گرایی را تقویت کنند.


ارسال نظر

captcha