نماینده ویژه شریعتمداری:

کارگران بازداشتى هفت تپه در اسرع وقت آزاد می شوند

نماینده ویژه وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در اسرع وقت با مشورت و تبادل نظر دادستان شهر اهواز و دادستان شهرستان شوش، مسئولین محترم مرتبط استان، آزادى کارگران بازداشتى را عملى خواهند کرد.

تامین 24 / کورش یزدان اظهار داشت: دومین نشست شورای تامین شهرستان شوش و اعضاى ثابت شورای تامین و مالک شرکت نیشکر هفت تپه برگزار شد.

وی افزود: در این نشست، دغدغه ها و نگاه ویژه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعى  از سوی رئیس اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعى شهرستان شوش به اعضاى شورا منتقل شد.

به گزارش ایرنا، یزدان یاد آور شد: دادستان شهرستان نیز در این جلسه آزادى هرچه سریعتر کارگران بازداشتى  و رفع مشکل موجود از قبیل پرداخت مطالبات حقوق  را از جمله دغدغه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانست و بر حل آن تاکید کرد.

نماینده ویژه وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی اظهارداشت: در این جلسه مقرر شد کارفرما 50 درصد باقی مانده حقوق معوقه کارگران را نیز روز جارى واریز کند که در این صورت حقوق کارگران هفت تپه به روز شده و مطالبات معوق نیز نخواهند داشت.

 


ارسال نظر

captcha