زبده شیرکوهی:

مشارکت‌پذیری از عوامل مهم موفقیت سازمان تامین اجتماعی است

معاون اداری و مالی سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه وجود بستر مشارکت‌پذیری و دریافت دیدگاه‌های مختلف از عوامل مهم موفقیت سازمان است، گفت: با این روش می‌توان از بهترین نظرات برای پیشبرد اهداف سازمان تامین اجتماعی استفاده کرد.

تامین 24 / هادی زبده شیرکوهی در کارگاه آموزشی نظام پیشنهادها که صبح امروز هفدهم مهرماه در سالن اجتماعات این سازمان برگزار شد، اظهار داشت: باید بستر و شرایطی فراهم کنیم که همه افراد صاحب نظر در سازمان بتوانند دیدگاه‌های خود را مطرح کنند.

 

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، وی افزود: سازمانی با ۷۰ هزار نیروی کار قطعا دارای توان فکری ارزشمندی است.

 

شیرکوهی ادامه داد: با تلفیق تفکر و تجربه عظیمی که در این سازمان وجود دارد، از نظام پیشنهادات کارآمد می‌توان بهره برد.

 

معاون اداری و مالی سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه پیشنهادات مبتنی بر نگرش‌های کاربردی می‌تواند در پیشبرد امور سازمان موثر باشد، گفت: نتیجه تمامی این فعالیت‌ها ارتقای کیفیت خدمات سازمان خواهد بود.

 

وی تصریح کرد: باید شرایطی فراهم کرد تا از دیدگاه‌های نقادانه افراد صاحب نظر خارج از سازمان نیز بهره ببریم.

 

مهندس قائم موهبتی، معاون امور استان‌های سازمان تامین اجتماعی نیز در ادامه این جلسه گفت: نظام پیشنهادها باید نتیجه و خروجی مناسب‌تری نسبت به وضعیت فعلی داشته باشد و انتظار بیشتری از آن داریم.

 

وی افزود: خروجی نظام پیشنهادها موضوع مهمی است که باید مورد توجه باشد و تاثیر گذاری این نظام بر عملکرد سازمان باید مشهود باشد.

 

موهبتی اظهار داشت: ارتقای عملکرد و بهبود نتایج نظام پیشنهادات سازمان تامین اجتماعی با آموزش همکاران پیگیری می‌شود.

 

وی با بیان اینکه از پیشنهادات کارکنان سازمان برای بهبود و ارتقای نظام پیشنهادات استقبال می‌شود، گفت: نحوه ارائه و بررسی ایده‌ها و پیشنهادات نیز باید دارای قواعد باشد.

 

موهبتی گفت: این فرآیند برای تسهیل و ترغیب دریافت پیشنهادها برای سازمان ایجاد شده است.

 

فرشید یزدانی دبیر شورای برنامه ریزی راهبردی سازمان تامین اجتماعی نیز در ابتدای این جلسه گفت: نظام پیشنهادات نمادی از وجود تفکر نقادانه در سازمان تامین اجتماعی است که سابقه‌ای ۲۰ ساله دارد.


ارسال نظر

captcha