معاون بیمه اتباع خارجی اداره کل اتباع سازمان تأمین اجتماعی خبر داد:

اتباع کره جنوبی از ارائه مدارک بیمه‌پردازی در کشور خود معاف هستند

با توجه به توافقنامه منعقده بین کشور جمهوری اسلامی ایران و کشور جمهوری کره، تمامی اتباع کشور کره جنوبی که طبق قوانین و مقررات مربوطه در کشور ایران به کار اشتغال دارند، از شمول مقررات تأمین اجتماعی ایران معاف هستند.

تامین 24 / مهراد ابراهیم‌زاده، معاون بیمه اتباع خارجی اداره کل اتباع سازمان تأمین اجتماعی با بیان مطالب بالا، افزود: با توجه به توافقنامه منعقده بین کشور جمهوری اسلامی ایران و کشور جمهوری کره در سال 1977 میلادی برابر با 1356 خورشیدی که در رابطه با نحوه پرداخت حق بیمه کارگران شاغل در دو کشور طرف قرارداد منعقد شده است، تمامی اتباع کشور کره جنوبی که طبق قوانین و مقررات مربوطه در کشور ایران به کار اشتغال دارند از تاریخ 20‏‏‏/3‏‏‏/1357 از شمول مقررات تأمین اجتماعی ایران معاف هستند.

 

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، وی گفت: با توجه به عضویت کشور کره جنوبی از تاریخ 29 ‏‏‏/mar‏‏‏/2001  برابر با 09‏‏‏/01‏‏‏/1380 در مقاوله نامه شماره 19 سازمان بین‌المللی کار (ILO)، کلیه اتباع کشور مذکور موظف به پرداخت 3 درصد از حقوق و مزایای دریافتی خود تحت عنوان بیمه حوادث ناشی از کار به سازمان تامین اجتماعی هستند.

 

ابراهیم‌زاده اظهار داشت: آن دسته از اتباع کشور کره جنوبی که در کارگاه‌های مشمول قانون تامین اجتماعی اشتغال دارند، صرفاً ملزم به پرداخت حق بیمه به میزان 3 درصد حقوق و دستمزد دریافتی به‌عنوان حوادث ناشی از کار بوده و نیازی به ارائه گواهی‌ پرداخت حق بیمه در کشور خود یا سایر کشورها طبق بند (ب) ماده 5 قانون نیست.


ارسال نظر

captcha