مدیر درمان تامین اجتماعی استان مرکزی اعلام کرد:

استقبال از پیشنهادهای بهبود کیفیت خدمات درمانی

به منظور بررسی سنجه‌ها و تعیین کارگروه‌ها، جلسه هم‌اندیشی اعتباربخشی با حضور مدیر درمان، معاونان و کارشناسان ستادی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان مرکزی برگزار شد.

تامین 24 / دکتر ثریا پازوکی، مدیر درمان تامین اجتماعی استان مرکزی در این نشست ضمن اشاره به شیوه‌نامه دوره چهارم اعتباربخشی بیمارستان‌ها، گفت: هدف ما افزایش رضایت‌مندی گیرندگان خدمت از طریق بهبود مستمر و ارتقای کیفیت خدمات درمانی است و همواره از ارزیابی‌ها، بازدیدها و ارایه نظرات و پیشنهادات در راستای بهبود کیفیت خدمات رسانی استقبال می‌کنیم.

 

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، مدیر درمان تامین اجتماعی استان مرکزی ادامه داد: باید با همدلی و کار تیمی در استانداردسازی خدمات درمانی براساس ویرایش جدید اعتباربخشی گام برداریم و با استفاده بهینه از منابع موجود و ظرفیت‌ها به درجه‌های عالی اعتبار بخشی دست یابیم.

 

در پایان این جلسه سنجه‌های ویرایش چهارم استاندارد اعتباربخشی مرور و سنجه‌های هر واحد و مسئول تیم‌ها مشخص شده و نقاط قوت و ضعف، زمان‌بندی برنامه‌های بازدید و راهکارها تبادل نظر و بررسی شد.


ارسال نظر

captcha