سامانه متمرکز مستمری سازمان تأمین اجتماعی در خراسان‌رضوی راه‌اندازی شد

با انتقال و تطبیق داده‌ها و اطلاعات بیمه شدگان، کارگاه‌ها و مستمری‌بگیران، سامانه متمرکز مستمری سازمان تأمین اجتماعی در استان خراسان‌رضوی راه‌اندازی شد.

تامین 24 / سید محسن نظام خیرآبادی، مدیر کل تأمین اجتماعی استان خراسان‌رضوی در پی استقرار این سامانه گفت: سازمان‌ها به واسطه رشد تکنولوژی و سرعت انتقال دانش نیاز است فرآیند خدمات را کوتاه کرده و سرعت ارائه آن را افزایش دهند.

 

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، نظام افزود: با توجه به تولد نسل جدید سازمان‌های چابک، سازمان تأمین اجتماعی نیز در همین راستا اقدام به اصلاح فرآیندهای ارائه خدمات و ادغام عمودی آنها در واحدهای تخصصی از جمله امور نام‌نویسی و امور مستمری‌ها کرده است که به دنبال آن سامانه جدید مستمری‌ها توسط متخصصان، طراحی و پس از ارائه آموزش‌های لازم به کارکنان نصب و راه‌اندازی شد.

 

وی گفت: بر این اساس داده‌ها جهت ارائه خدمات به‌صورت تک فرآیندی و متمرکز تعریف می‌شوند. این اقدام موجب شده است، صدور احکام بازنشستگی، جمع‌آوری سوابق بیمه‌ای، مشاهده سوابق و مواردی از این قبیل در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه شود. طی استقرار این سامانه امکان ثبت برقراری مستمری از تمامی شعب تأمین اجتماعی فراهم شده است. همچنین ارتباط مستقیم با سامانه‌های متمرکز نام‌نویسی، سوابق و کمیسیون‌های پزشکی از دیگر محاسن این سامانه است و در آن صدور سند غرامت نقص عضو، غرامت فوت و ماترک نیز به صورت متمرکز انجام می‌شود. یکی دیگر از ویژگی‌های این سامانه هدایت نظام‌مند کاربر در طول فرآیند صدور حکم بازنشستگی و امکان کنترل و نظارت توسط اداره کل استان است.

 

مدیر کل تأمین اجتماعی خراسان‌رضوی ادامه داد: تولد نسل‌های جدید سامانه‌های ارائه خدمات در این سازمان، مدیریت منابع انسانی مطلوب‌تر، کاهش هزینه‌های سربار، رفع همپوشانی‌های بیمه‌ای و از همه مهم‌تر رضایت‌مندی هر بیشتر مخاطبان سازمان را به همراه خواهد داشت.


ارسال نظر

captcha