کارفرمایان حق اخراج یا خاتمه یک‌طرفه قرارداد کارگران را ندارند

مدیرکل بیمه بیکاری گفت: کارفرمایان حق اخراج و اتمام قرارداد کار کارگران به‌صورت یکطرفه را ندارند، قرارداد دوطرفه ملاک تصمیم‌گیری است.

تامین 24 / کریم یاوری، مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری با اشاره به اینکه کارفرمایان حق اخراج و یا خاتمه قرارداد کار کارگران به‌صورت یک‌طرفه را ندارند گفت: قرارداد کار مابین کارگر و کارفرما ملاک تصمیم‌گیری است.

 

به گزارش تسنیم، وی در خصوص وظایف اعضای شوراهای اسلامی کار موضوع فصل دوم قانون شوراها اظهار داشت: بالا بردن آگاهی کارکنان در زمینه اقتصادی، فنی و حرفه‌ای و نظایر آن و نیز نظارت بر امور واحد به‌منظور اطلاع از انجام صحیح کار و ارائه پیشنهاد سازنده به مدیران و مسئولان مربوطه در بنگاه اقتصادی است.

 

 یاوری اعلام کرد: یکی دیگر از وظایف شورا همکاری و کوشش در بهبود شرایط کار و دستیابی به میزان تولید پیش‌بینی‌ شده در برنامه‌های تولیدی بنگاه اقتصادی است. شورای اسلامی کار در حدود وظائف و اختیارات خود در برابر هیئت موضوع 22 و مجمع کارکنان مسئول است.

 

کریم یاوری گفت: یک نفر از اعضاب شورای اسلامی کار به ‌انتخاب اعضاء به‌عنوان عضو رابط شورا در جلسات هیئت مدیره واحد برای ارائه نظریات و پیشنهادات شورا شرکت می‌کند، همچنین یک نفر نماینده مدیریت بنگاه اقتصادی در جلسات شورای اسلامی کار برای ارائه گزارشات مورد نیاز به شورا شرکت می‌کند.

 

مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری گفت: وظیفه شورای اسلامی کار همراهی و هماهنگی با کارگران و کارکنان و مدیران برای بهبود رونق تولیدات است. هر چقدر همدلی و هماهنگی بین اعضای شورا و مدیران بنگاه بیشتر باشد بهبود امور و رونق تولید حاصل می‌‌شود.


ارسال نظر

captcha