مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو:

ورود داروی «تنکتپلاز» به پوشش بیمه‌ای بررسی می‌شود

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو گفت: داروی «تنکتپلاز» در نجات جان بیماران دچار حمله قلبی اهمیت دارد و ورود این دارو به لیست داروهای تحت پوشش در شورای عالی بیمه بررسی می‌شود.

تامین 24 / «غلام حسین مهرعلیان» روز پنجشنبه در جلسه مدیران سازمان غذا و دارو با انجمن قلب ایران با موضوع بررسی فراهمی و دسترسی داروهای «فیبرینولیتیک» برای بیماران دچار حمله قلبی افزود: با بررسی وضعیت و شرایط موجود بیماران مقرر شد داروی تنکتپلاز برای ورود به بیمه در شورای عالی بیمه بررسی شود.

 

به گزارش سازمان غذا و دارو، وی بیان کرد: به دلیل اهمیت این دارو در نجات جان بیماران، معاونت درمان پذیرفت که بخشی از هزینه این دارو را تامین کند.


ارسال نظر

captcha