بر اساس اطلاعات آماری تعاونی‌های ثبت شده در شهریور 1398؛

حدود 4 هزار نفر مشغول به‌کار شدند

گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون نشان میدهد که با در نظر گرفتن ثبت 228 شرکت تعاونی در شهریور 98 تعداد 3هزار و 956 نفر در این تعاونی ها مشغول بکار شده اند.

تامین 24 / بر اساس گزارشات اخذ شده از سامانه جامع آمارهای ثبتی تعاون، در شهریور سالجاری تعداد 228 شرکت تعاونی و 2 اتحادیه تشکیل و ثبت شده اند که در وضعیت بهره برداری و در دست اجرا است.

در ادامه گزارش فوق می خوانیم که تعداد کل اعضای تعاونی های مذکور 5 هزار و 736 نفر و تعداد شاغل 3هزار و 956 نفر و سرمایه اولیه حدود 75 میلیارد ریال بوده و متوسط تعداد اعضاء و شاغل مربوط به این تعاونی ها به ترتیب 25 و 17 نفر است.

این گزارش می افزاید؛ بیشترین تعاونی های ثبت شده به استانهای فارس و بوشهر به رتیب با 23 و 22 تعاونی تعلق دارد .

 

ثبت بیشترین تعاونی ها و اشتغال در بخش صنعت

بر اساس گزارش انتشار یافته از مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار، بیشترین تعداد تعاونی ثبت شده در فعالیت های صنعت و کشاورزی به ترتیب با 64 و 61 واحد است . بیشترین شاغل نیز مربوط به تعاونی های دارای فعالیت صنعت و سایر فعالیت های خدمات عمومی و اجتماعی به ترتیب با 914 و 760 نفر است.

در ادامه آمده است که تعاونی های دارای فعالیت کشاورزی و مستغلات اجاره و فعالیت های کسب و کار به ترتیب با یکهزار و 759 و یکهزار و 567 نفر دارای بیشترین اعضاء است.

 

آمار افزایشی تعاونی‌ها در شهریور نسبت به مرداد

در ادامه اطلاعات آماری گزارش مذکور تعداد تعاونی های ثبت شده در شهریور سالجاری(228) در مقایسه با ماه گذشته(201) عنوان شده که افزایش 13 درصدی را شامل می شود. تعداد اعضاء افزایشی معادل 53 درصد و تعداد فرصت های شغلی نیز افزایشی معادل 32 درصد را در شهریور نسبت به مرداد نشان میدهد.

 

آمار کاهشی تعاونی ها در شهریور 98 نسبت به شهریور 97

به گزارش تامین24، در این گزارش تعداد تعاونی های ثبت شده در شهریور سالجاری(228) در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل (319) کاهشی معادل 29 درصد دارد که این میزان برای تعداد اعضاء کاهشی معادل 43درصد و تعداد فرصت شغلی کاهشی معادل 12 درصد را به همراه داشته است.

در جداول شماره 1 و 2  آمار تعاونی های تشکیل و ثبت شده بر حسب تعداد اعضاء، سرمایه اولیه و شاغل به تفکیک استان در شهریور 1398 و نیز آمار تعاونی های تشکیل و ثبت شده به تفکیک فعالیت اقتصادی بر حسب تعداد اعضاء، سرمایه اولیه و شاغل در شهریور سالجاری را مشاهده می کنید.  

 

 

 


ارسال نظر

captcha