ایجاد امنیت در مراکز درمانی اصلی بسیار مهم در حوزه پدافند غیرعامل است

جلسه کمیته پدافند غیرعامل مدیریت درمان تأمین اجتماعی سمنان با هدف بررسی وضعیت آمادگی ستاد مدیریت و مراکز درمانی تامین اجتماعی در مواقع اضطراری و همچنین شناسایی و بررسی موانع احتمالی موجود در خدمات رسانی سریع و به موقع برگزار شد.

تامین 24 / دکتر حمید بهمنش، معاون درمان تامین اجتماعی سمنان با بیان اینکه ایجاد امنیت و مصونیت در مراکز درمانی و بیمارستانی در برابر تهدیدات طبیعی و غیرطبیعی اصلی بسیار مهم در حوزه پدافند غیرعامل است، گفت: کاهش آســیب پذیــری‌های جانــی و مالــی و حفــظ جــان افــراد حاضــر در مراکز و همچنین تداوم ارائه خدمات درمانی  هنگام وقوع بحران از جمله اهدافی است که در کمیته پدافند مورد بررسی و پایش قرار خواهد گرفت.

 

به گزارش اداره کل روابط عمومی سامان تامین اجتماعی، وی افزود: با توجه به گستردگی زمینه‌های عملکرد در حوزه پدافند غیرعامل برگزاری مانور و همچنین دوره‌های آموزشی ایجاد آمادگی در مراکز درمانی تامین اجتماعی استان در دستور کار قرار دارد که در طول سال‌جاری اجرایی خواهد شد.

 

لازم به‌ ذکر است در این جلسه ضمن بازخوانی انواع تهدیدات در حوزه پدافند غیرعامل و ارتباط آنها با مراکز درمانی، وضعیت بیمارستان و همچنین سایر درمانگاه‌ها در این حوزه مورد بررسی قرار گرفت.


ارسال نظر

captcha