نشست تخصصی بررسی ویژگی های اقتصادی - اجتماعی خانوارهای دارای سرپرست سالمند در ایران برگزار شد

خانوارهای سالمند چگونه مصرف می کنند؟

نشست تخصصی بررسی یکی از پژوهش‌های انجام شده توسط موسسه راهبردی بازنشستگی صبا تحت عنوان «خانوارهای سالمند چگونه مصرف می کنند»، با همکاری اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری در محل این صندوق برگزار و با استفاده از داده‌های مرکز آمار ایران، سبد خانوارهای دارای سالمند با دیگر خانوارها و همچنین سبد مصرفی سالمندان دارای حقوق بازنشستگی مقایسه شد.

پریسا طاهری

تامین 24 / در ابتدای نشست، رضا میرزا ابراهیمی مدیر پژوهش موسسه راهبردی بازنشستگی صبا، با قدردانی از افرادی که این پژوهش را انجام داده‌اند، گفت: یکی از پیش‌نیازهای سیاست‌گذاری در حوزه‌های مختلف، دستیابی به اطلاعات جامع و گویاست و در صورتی که سیاست‌گذار تصویری از جامعه هدف نداشته باشد، نمی‌تواند اولویت‌ها را شناسایی کرده و برای آن برنامه‌ریزی کند. گزارش حاصل که در 6 فصل تنطیم شده است، چنین هدفی را دنبال می‌کند.

 

در ادامه سمانه گلاب، از محققان این پژوهش با بیان اینکه جمعیت سالمند در کشور از زوایای مختلف حائز اهمیت است، اظهار کرد: جامعه هدف این گزارش، سالمندان و به‌طور خاص سالمندان دارای حقوق بازنشستگی بوده و تلاش شده نمایی کلی از وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانوارهایی که سرپرست سالمند دارند، به تفکیک سالمندانی که دارای حقوق بازنشستگی هستند و سالمندانی که به این منبع درآمدی دسترسی ندارند، ارائه شود.

 

وی، با ارائه گزارشی جامع از نتایج این پژوهش افزود: در این پژوهش، تصویر کاملی از وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانوارها به تفکیک نوع سرپرست خانوار (غیرسالمند، سالمند دارای حقوق بازنشستگی و سالمند بدون حقوق بازنشستگی) ارائه شده است.

 

گلاب تصریح کرد: در این گزارش به تفکیک شهری و روستایی و استانی و با استفاده از داده‌های بودجه خانوار سال ۹۵، شاخص‌های جنسیت سرپرست خانوار، تعداد اعضای خانوار، وضعیت تاهل، سواد، اشتغال سرپرست خانوار، تعداد افراد شاغل، مسکن و دسترسی به وسایل ارتباطی مورد بررسی قرار گرفته است.

 

در پایان این نشست، حاضران پرسش‌های خود را مطرح و با محققان این پژوهش به بحث و گفت‌و‌گو پرداختند. گفتنی است نتایج حاصل از این پژوهش به صورت جامع در سایت موسسه راهبردی بازنشستگی صبا به نشانی www.saba-psi.ir قابل دسترسی است.


ارسال نظر

captcha