در پنج ماهه لغایت مرداد سالجاری انجام شد؛

پرداخت بیش از 12 هزار میلیارد ریال انواع مستمری توسط تامین اجتماعی گیلان

به منظور ارائه انواع تعهدات بلندمدت به مستمری بگیران گیلانی ، طی پنج ماهه لغایت مرداد سال جاری توسط تامین اجتماعی این استان بیش از 12 هزار میلیارد ریال مستمری پرداخت شد .

تامین 24 / در پنج ماهه نخست سالجاری بابت پرداخت مستمری بازنشستگی مبلغ 9148 میلیارد ریال، ازکارافتادگی و بازماندگان مبلغ 3273 میلیارد ریال و همسان سازی ماده 39 قانون 242 میلیارد ریال انواع مستمری توسط تامین اجتماعی گیلان پرداخت شده است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، همچنین در این مدت مبلغ 192 میلیارد ریال تعهدات کوتاه مدت شامل انواع غرامتها و کمک هزینه ها به بیمه شدگان مشمول در 28 شعبه تامین اجتماعی استان گیلان پرداخت شده است.

براساس این گزارش با احتساب مقرری بیمه بیکاری پرداخت شده در این مدت ، طی 5 ماهه لغایت مرداد سالجاری بیش از 13 هزار میلیارد ریال تعهدات بیمه ای توسط تامین اجتماعی گیلان انجام شده است که این رقم بیانگر متوسط ماهانه 2700 میلیارد ریال است.

شایان ذکر است در حال حاضر بیش از 128 هزار مستمری بگیر تحت پوشش تامین اجتماعی گیلان هستند.  


ارسال نظر

captcha