کارگران ساختمانی، قالی‌بافان و رانندگان بیش از 16 درصد بیمه شدگان تامین اجتماعی گیلان

افزون بر 68 هزار نفر کارگر ساختمانی، قالیباف و راننده گیلانی تحت پوشش تامین اجتماعی هستند.

تامین 24 / تا پایان تیرماه سالجاری تعداد 239 هزار نفر بیمه شده اجباری، 67 هزار نفر بیمه شده مشاغل آزاد، 25 هزار نفر بیمه شده اختیاری، 28 هزار نفر کارگر ساختمانی، 8699 نفر قالیباف و بافنده، 31 هزار راننده و 8442 مقرری بگیر بیمه بیکاری بزرگ‌ترین گروه‌های جامعه 415 هزار نفری بیمه شدگان اصلی تحت پوشش تامین اجتماعی گیلان را تشکیل می‌دهند.

 

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، براساس این گزارش، درحال حاضر 4/ 16 درصد بیمه شدگان تامین اجتماعی گیلان را کارگران ساختمانی، قالیبافان و رانندگان تشکیل می‌دهند که همه آن‌ها از معافیت‌های سهم دولت و یارانه برخوردار هستند.


ارسال نظر

captcha