دکتر امیرپور:

آتیه، بازویی قابل اتکا در کنار روابط عمومی استانهاست

رئیس هیات مدیره موسسه آتیه طی سفر یک روزه به یزد با صابری مدیرکل تامین اجتماعی استان دیدار و گفت‌وگو کرد.

تامین 24 / دکتر علیرضا امیرپور با تاکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی از خدمات تامین اجتماعی در استان‌ها، ارتباطات را شالوده شناسایی این خدمات به مخاطبان و شرکای سازمان بالاخص کارفرمایان، بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران دانست.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی استان یزد، وی افزود: بی‌شک سازمانی با این وظایف و اهداف گسترده که بخش زیادی از آحاد مختلف مردم جامعه را تحت پوشش خود دارد، باید با تعاملات و ارتباطات گسترده با نماینگان دولت، مجلس و مقامات محلی واستانی ضمن تبیین سازمان آن را بیش از پیش به مردم بشناساند.

دکتر امیرپور خاطرنشان کرد: موسسه آتیه با تمام قوا آمادگی دارد این وظیفه خطیر را با همراهی روابط عمومی‌های استان‌ها به بار نشاند.

در جریان این دیدار، صابری مدیرکل و تشکری معاون بیمه‌ای استان نیز بر اهمیت استفاده از بستر فراهم شده رسانه‌ها و موسسه آتیه برای ارتقاء عملکرد روابط عمومی‌ها تاکید کردند.


ارسال نظر

captcha