همکاری پزشکان برای ثبت نسخ الکترونیک قابل تقدیر است

مدیر درمان تامین اجتماعی قزوین گفت: همکاری پزشکان در جهت ثبت نسخ الکترونیک جای تقدیر و تشکر دارد.

تامین 24 / دکتر محمدصادق بابایی در مراسمی که به مناسبت گرامی‌داشت زادروز ابوعلی سینا و زکریای رازی در قزوین برگزار شد، با اشاره به اهمیت کار پزشکان گفت: پزشکان مسئولیت خطیر و بزرگی دارند و با توجه به حرکت سازمان به سمت الکترونیکی شدن، همکاری پزشکان در جهت ثبت نسخ الکترونیک قابل تقدیر است.

 

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، وی با اشاره به این موضوع که حدود 65 درصد جمعیت قزوین تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند، اظهار داشت: تعداد مراجعه کننده‌ها به مراکز درمانی ملکی افزایش یافته است و نقش پزشکان در خدمت رسانی درست به مردم که اکثرا از قشر محروم جامعه هستند، امری مهم است.

 

گفتنی است، در پایان این مراسم از دکتر محمدرضا خسروآبادی به عنوان پزشک نمونه کشوری و پزشکان نمونه استانی تقدیر شد.


ارسال نظر

captcha