وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صدر دستگاه‌های شفاف و پاسخگو

طبق گزارش منتشر شده در سامانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در صدر دستگاه های اجرایی اجرا کننده قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات قرار گرفته است.

تامین 24 / در همین ارتباط روزبه کردونی رئیس مرکز روابط عمومی و مسئول پاسخگویی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی  با اشاره به اینکه شفافیت رویکردی است  که توسط آقای شریعتمداری وزیر محترم به عنوان یک مسیر بی بازگشت و مطالبه مردمی  در وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی مورد تاکید است، گفت:  از مجموع ۱۹۲۹ سند منتشر شده  ۴۵۳ سند  یعنی حدود یک چهارم از این اسناد متعلق به وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی بوده است و این وزارتخانه در شاخص انتشار اسناد ، پس از سازمان مدیریت رتبه دوم را کسب کرده است .

 به گزارش مرکز روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کردونی با اشاره به اینکه در شاخص پاسخگویی نیز این وزارتخانه با  ۹۷درصد پاسخگویی در بین دستگاه هایی است که بیشترین پاسخگویی را داشته است، اظهار داشت : این وزارتخانه در زمره معدود سازمان‌هایی است که هم در شاخص انتشار اسناد و هم در شاخص پاسخگویی در صدر قرار گرفته است.

 


ارسال نظر

captcha