بالاترین میانگین سن مقرری‌بگیران بیمه بیکاری 43 سال است

براساس آمارهای سازمان تأمین اجتماعی، بیشترین میانگین سن مقرری بگیران بیمه بیکاری به علت عدم توانایی با 43 سال و پس از آن به علت تغییر ساختار با 40 سال است.

تامین 24 / به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین ‌اجتماعی، براساس اعلام دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی این سازمان، کمترین میانگین سن به علت حوادث غیرمترقبه با 31 سال سن است.

همچنین، کمترین سن مقرری بگیران بیمه بیکاری به دلیل عدم نیاز، حوادث غیرمترقبه و اتمام قرارداد و بیشترین سن مقرری بگیران بیمه بیکاری نیز به علت اتمام قراردادها و عدم نیاز اعلام شده است.

 

 


ارسال نظر

captcha