رشد 3 برابری درصد افزایش مستمری بگیران به نسبت بیمه شدگان در تامین اجتماعی گیلان

تعداد مستمری بگیران تامین اجتماعی گیلان طی شش سال با بیش از 53 درصد رشد به 128 هزار نفر رسیده است.

تامین 24 / جمیل حق‌پرست، مدیرکل تامین اجتماعی گیلان با اشاره به مطلب فوق، اظهار داشت: با افزایش گروه‌های بیمه‌ای تحت پوشش و اشاعه فرهنگ بیمه در قشرهای مختلف جامعه، تعداد بیمه شدگان اصلی تامین اجتماعی گیلان از 350 هزار نفر در سال 92 به 414 هزار نفر در خرداد سال‌جاری افزایش یافته است که بیان‌گر رشد 18/2 درصدی طی شش سال است.

 

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، وی با بیان اینکه درهمین مدت تعداد مستمری بگیران تحت پوشش از 83 هزار نفر به 127 هزار نفر افزایش یافته است، افزود: این رقم بیان‌گر رشدی معادل 53/4 درصد است که خود نشان‌دهنده گسترش حجم تعهدات بلندمدت و نسبت آن در مقایسه با مبالغ ناشی از افزایش حق بیمه است.

 

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان اذعان داشت: تنها در مدت شش سال گذشته شاهد رشد سه برابری درصد افزایش مستمری بگیران به نسبت بیمه شدگان بوده‌ایم که عواملی همچون سالمندی استان، بالارفتن شاخص‌های سلامت و امید به زندگی، مهاجرت پس از فراغت از کار به‌دلیل شرایط  مناسب اقلیمی و ... از مهم‌ترین دلایل این تغییر است.

 

وی خاطرنشان کرد: درحال حاضر بیش از 415 هزار بیمه شده و افزون بر 128 هزار مستمری بگیر به اتفاق افراد تبعی خود تحت پوشش تامین اجتماعی گیلان هستند.


ارسال نظر

captcha