حریرچی مطرح کرد

علل افزایش یا کاهش شیوع «طب دفاعی» میان پزشکان

معاون کل وزیر بهداشت با اشاره به علل افزایش یا کاهش شیوع طب دفاعی در جامعه پزشکی، ‌گفت: انجام اقداماتی چون اجرای راهنماهای بالینی، برقرای نظام ارجاع و پزشکی خانواده در کاهش شیوع طب دفاعی بسیار موثر بوده است.

تامین 24 / دکتر ایرج حریرچی با اشاره به مفهوم طب دفاعی، گفت: طب دفاعی یا اقدامات مبتنی بر طب دفاعی، اقدامات تشخیصی یا درمانی هستند که یا برای بیمار لازم نیستند یا بهترین انتخاب تشخیصی یا درمانی برای بیمار محسوب نمی‌شوند، اما برای پیشگیری و برائت از شکایت احتمالی از ارائه‌کننده خدمت انجام می‌شوند.

 

وی با بیان اینکه اقدامات مبتنی بر طب دفاعی با افزایش شکایات از جامعه پزشکی و یا تصور و احتمال بروز شکایت، شیوع پیدا می‌کنند، افزود: طب دفاعی در بعضی کشورها که اجرای راهنماهای بالینی و نظام ارجاع در آن‌ها نهادینه نشده، شیوع بیشتری دارد. در حالیکه با اجرای پزشک خانواده، نظام ارجاع و نقش‌آفرینی بیشتر بیمه‌ها و کاهش پرداخت مستقیم بیماران به ارائه‌کنندگان، شیوع آن نیز کاهش یافته است.

 

به گزارش ایسنا، حریرچی ادامه داد: از طرفی اقدامات غیرضروری طب دفاعی مانند بستری غیر لازم، هم هزینه بیمار را افزایش می‌دهند و هم روند تشخیص و درمان را طولانی می‌کنند و موجب اتلاف و هدررفت منابع بیمار، بیمه‌ها و دولت می‌شوند. باید توجه کرد که نوع دیگری از بروز طب دفاعی، خودداری از پذیرش بیماران پیچیده و پرخطر و ارجاع بیمار به پزشک دیگر یا شهر دیگر به دلیل احتمال شکایت و در نتیجه محرومیت بیمار از درمان و یا تاخیر در دریافت درمان است.

 

معاون کل وزیر بهداشت با بیان اینکه تقویت ارتباط  بیمار و پزشک و افزایش اعتماد متقابل ارائه کنندگان و دریافت کنندگان خدمات درمانی، بهترین راه جلوگیری از شیوع طب دفاعی است، گفت: حفظ و ارتقاء جایگاه اجتماعی پزشکان، تاکید بر اصول اخلاق پزشکی و اصول اخلاق عمومی در کاهش اقدامات مبتنی بر طب دفاعی و کاهش هزینه‌های درمانی و عوارض و خطرات حاصل از این گونه اقدامات بسیار مفید است. از طرفی اجرای راهنماهای بالینی، برقرای نظام ارجاع و پزشکی خانواده هم در کاهش شیوع طب دفاعی بسیار موثر بوده است.


ارسال نظر

captcha