سلیمان پاک‌سرشت

کسب‌و‌کارهای روستایی استانداردسازی شود

معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای با تاکید بر ضروت استانداردسازی کسب‌و‌کارهای روستایی، تصریح کرد: برای توسعه کسب‌و‌کارهای روستایی ایجاد یک نظام صلاحیت مبتنی بر ارائه آموزش در راستای ارتقای مهارت‌، استانداردسازی مشاغل و برخورداری از آموزش‌های مهارتی بسیار ضروری است.

سلاله صدرائی

تامین 24 / سلیمان پاک‌سرشت در بازدید از غرفه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در چهارمین نمایشگاه توانمندی‌های روستاییان و عشایر افزود: اکنون در شرایطی قرار داریم که ضروری است کسب‌و‌کارهای روستاییان استانداردسازی شود تا امکان توسعه این مشاغل و نیز رونق کارآفرینی و ایجاد کسب‌و‌کارهای جدید فراهم شود.

 
وی با تاکید براینکه باید نگاه چرخه‌ای به موضوع کسب‌و‌کارهای روستایی داشته باشیم، اظهار کرد: در بازدید از غرفه‌ها برخی از کارآفرینان سوال می‌کردند که برای توسعه شغل خویش و نیز امکان جذب نیروی انسانی چه اقداماتی می‌توان انجام داد.
 
معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای با اشاره به اهمیت پوشش بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر، گفت: حمایت‌های اجتماعی و سیاست‌های حمایت از تولید و مصرف کنندگان منجر به رفاه اجتماعی و صیانت از چرخه تولید می‌شود.
 
پاک‌سرشت تصریح کرد: اینکه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر این گروه از جمعیت کشور را زیر پوشش بیمه قرار داده است اقدام ارزشمندی است و خدمات این صندوق می‌تواند منجر به دلگرمی بیمه شدگان شود.
 
وی گفت: در حال حاضر این صندوق فعالیت مناسبی دارد؛ اما با توجه به اینکه سایر صندوق‌های کشور با چالش منابع مواجه هستند، این صندوق باید برای مصون ماندن از چالش‌ها باید سیاست‌های مشخصی به کار بندد و به نظر می‌رسد اصلاحات پارامتریک اقدامی بسیار ضروری برای صندوق‌ها به شمار می‌رود.
 
معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در ادامه یکی از کارکردهای مهم برگزاری نمایشگاه‌ها را برقراری تعامل گروه‌های ذی‌نفع با یکدیگر برشمرد و افزود: این نمایشگاه‌ به عنوان یک مکانیزم بازاریابی، توسعه کسب‌و‌کارها و فضای انتقال تجربه‌ها به شمار می‌رود.
 
پاک‌سرشت اظهار کرد: نکته مهم در برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی شکل دادن چرخه‌ای از دانش و تجارب مرتبط با یکدیگر است. برای مثال ارزیابی اینکه چه فعالیت دیگری می‌تواند ارزش افزوده‌ای برای کسب‌و‌کارها ایجاد کند، مهم است و ارائه آموزش‌های مهارتی می‌تواند این دغدغه کارآفرینان و تولیدکنندگان را پاسخ دهد.

ارسال نظر

captcha