اشتغال 70درصدی جمعیت جوان فعال در دهه نود تا امروز

گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد که در سال‌های 97-1390 بیش از 70 درصد جمعیت جوان فعال کشور شاغل بوده اند.

تامین 24 / مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار در ویژه‌نامه روز جهانی جوانان آورده است؛ اطلاعات مربوط به جمعیت جوانان (24-15 ساله) به تفکیک وضعیت فعالیت اقتصادی برای سال‌های 97-1390 که در جدول زیر ارائه شده نشان می‌دهد بالاترین درصد جمعیت فعال جوان در سال 1391 برابر با 27.9 و بیشترین درصد جمعیت جوان غیرفعال مربوط به سال 1393 به مقدار 75.4 درصد است.

در این گزارش می‌خوانیم که بیشترین درصد جمعیت جوان بیکار مربوط به سال 1395 با 29.2 و کمترین مقدار مربوط به سال 1392 با 24.0 درصد است.  


ارسال نظر

captcha