نماینده مجلس:

فقر و بیکاری علت بروز پدیده ماشین‌خوابی است

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، فقر و بیکاری را علت بروز پدیده نوظهور ماشین‌خوابی دانست و گفت: پلیس امنیت باید مسافربرانی که به صورت باندی و پاتوقی فعالیت می‌کنند را شناسایی کند تا امنیت مردم در معرض تهدید قرار نگیرد.

تامین 24 / مسعود رضایی در مورد پدیده ماشین‌خوابی در تهران، گفت: فقر، مشکلات اقتصادی و بیکاری علت روی آوردن افراد به این پدیده بوده و در واقع فقر و بیکاری، ریشه اصلی آسیب‌های اجتماعی است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، افزود: ممکن است برخی از این افراد سالم باشند و تنها از روی بیکاری و برای تامین معیشت به پدیده ماشین‌خوابی روی آورده باشند، اما به دلیل اینکه هویت و محل زندگی آنها مشخص نیست و از تیررس نگاه نظارتی دور هستند، ممکن است به آسیب‌های اجتماعی دامن بزنند.

وی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری خانه ملت، ادامه داد: البته افراد فرصت‌طلبی در میان این افراد هستند که ممکن است مشکلاتی را برای مردم به وجود بیاورند. بنابراین باید شناسا‌یی و هویت آنها بررسی شود.

 

پلیس ماشین‌خواب‌ها را شناسایی کند

نماینده مرم شیراز در مجلس دهم، یادآور شد: پلیس باید با ورودی جدی این افراد را شناسایی و اگر قرار است در زمینه حمل‌ونقل مسافر فعالیت داشته باشند، تحت کنترل و نظارت قرار دهد و شناسایی و صلاحیت آنها مورد بررسی قرار گیرد تا امنیت مردم دچار خدشه نشود.

وی در مورد برخی اظهارات مبنی بر اینکه دسته‌ای از مسافربرهای شخصی به‌صورت باندی و پاتوقی فعالیت می‌کنند و برخورد با آنها از حیطه پلیس راهنمایی و رانندگی خارج است و پلیس امنیت باید ورود کند، تصریح کرد: اگر پلیس و تاکسیرانی بر این باور هستند که برخورد با باندها از حیطه آنها خارج است، نیاز است پلیس امنیت به این موضوع ورود و برخورد مناسب را با پاتوق‌ها و باندها داشته باشد تا امنیت مردم خدشه‌دار نشود.

 

وظیفه پلیس امنیت تامین امنیت جامعه است

رضایی افزود: وظیفه پلیس امنیت تامین امنیت جامعه بوده و فعالیت باندها نیز با امنیت جامعه در ارتباط است بنابراین می‌طلبد تنها هدف پلیس از ورود به این موضوع حفظ نظم عمومی و تامین امنیت جامعه باشد تا مردم تصور نکنند هدف از این اقدام سرک کشیدن در زندگی خصوصی مردم است.


ارسال نظر

captcha