همزمان با هفته جهانی تغذیه با شیر مادر انجام شد:

آموزش تغذیه با شیر مادر در بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) رشت

به مناسبت هفته جهانی تغذیه با شیر مادر، مسئولین و دفتر پرستاری بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) تامین اجتماعی رشت با حضور بر بالین مادران و تقدیم گل و کتاب آموزشی، اقدام به آموزش آنان و تشویق به تغذیه با شیر مادر نمودند.

تامین 24 / بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) رشت گام های مهمی برای ترویج و توسعه فرهنگ تغذیه با شیر مادر برداشته است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، گفتنی است، از جمله این اقدامات می توان به سیاست مدون ترویج تغذیه با شیر مادر که در معرض دید کلیه مراجعین نصب شده است، تهیه پمفلت های آموزشی و ارائه به همه مادران، تعیین پرستار نوزادان و آموزش به مدد جویان در خصوص مباحث شیر دهی و مزایای آن، نصب تلویزیون در همه اتاقهای بیماران و پخش فیلم های آموزش شیردهی برای مادران و همراهان، تماس با مددجویان بعد ترخیص از بیمارستان و پیگیری جهت تداوم شیردهی نوزادان توسط گروه های حامی در بخشهای مربوطه، آموزش مادران باردار در کلینیک بارداری به صورت روزانه و آموزش مباحث مربوط به شیر دهی اشاره کرد.


ارسال نظر

captcha