سواد سلامت بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی تقویت می‌شود

در راستای تحقق راهبردهای کلان سازمان تامین اجتماعی با سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی لازم، مسائل و هزینه‌های مربوط به بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان، با افزایش سطح آگاهی، دانش و توان‌مندسازی در حوزه خود مراقبتی، بهداشت و سلامت، مدیریت می‌شود.

تامین 24 / بر اساس بخشنامه مشترک معاونت‌های فرهنگی و اجتماعی و درمان سازمان تامین اجتماعی، تمامی مدیریت‌های درمان و ادارات کل بیمه‌ای با همکاری آحاد کانون‌های بازنشستگی سراسر کشور، باید نسبت به برگزاری نشست‌های ارتقای سطح سواد سلامت بازنشستگان و مستمری بگیران اقدام لازم به عمل آورند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، گفتنی است، تمامی بازنشستگان و مستمری‌بگیران (ازکارافتادگان کلی، همسران بازمانده) تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی مشمول این طرح خواهند بود.

همچنین معاونت‌های فرهنگی و اجتماعی و درمان موظفند نسبت به سیاست‌گذاری و  نظارت بر موضوع‌ نشست‌ها، نحوه برگزاری، کنترل و ارزیابی جلسات برگزار شده در استان‌ها اقدام کنند. ادارات‌کل استان‌ها نیز موظفند با تشکیل کمیته‌ای، تصمیمات لازم را درخصوص نحوه برگزاری نشست‌های مذکور اتخاذ و اقدام کنند.

بر اساس این بخشنامه، شناسایی و احصای موضوع‌های مهم قابل طرح در نشست‌های ارتقای سطح سواد سلامت بازنشستگان متناسب با بیماری‌های شایع در دوران سالمندی، شناسایی و تعیین اساتید مجرب متناسب با موضوع نشست‌های ارتقای سطح سواد سلامت بازنشستگان به لحاظ استفاده حداکثری فراگیران، تهیه و تنظیم تقویم سالیانه به منظور تعیین زمان و محل برگزاری نشست‌ها براساس سهمیه‌های تعیین شده، هدایت، کنترل و نظارت بر روند برگزاری کارآمد و با کیفیت نشست‌های مذکور و همچنین بررسی، شناسایی و تعیین مناسب‌ترین محل برگزاری نشست‌ها متناسب با شرایط سنی بازنشستگان و لحاظ کردن استفاده حداکثری از امکانات و ظرفیت‌های سازمان در حوزه‌های بیمه و درمان از مهم‌ترین وظایف این کمیته است.


ارسال نظر

captcha