حریرچی:

سیاست وزارت بهداشت خدمت رسانی در نزدیکی محل زندگی مردم است

معاون کل وزارت بهداشت گفت: سیاست وزارت بهداشت ارائه خدمات درمانی به مردم توسط بخش دولتی و خصوصی در نزدیکی محل زندگی آنها است.

تامین 24 / دکتر ایرج حریرچی، در بازدید از مراکز بهداشتی درمانی استان قم اظهار کرد: هزینه های جانبی درمان نظیر هزینه رفت و آمد برای دریافت خدمات، امروزه قسمت قابل توجهی از هزینه های درمانی خانوارها را تشکیل می دهند.

به گزارش وبدا، وی در ادامه با اشاره به اینکه هم اکنون با توجه به قیمت حداقلی تعرفه های دولتی و پوشش نسبتا مناسب هزینه ای توسط بیمه ها در بعضی موارد هزینه رفت و آمد از هزینه اصلی درمانی بیشتر می شود، افزود: سیاست وزارت بهداشت ارائه خدمات به مردم توسط بخش دولتی و خصوصی در نزدیکی محل زندگی مردم و مطابق با نظام ارجاع است.

معاون کل وزارت بهداشت تصریح کرد: یکی از مهمترین مشکلات مراکز ارجاعی در تهران و شهرهای بزرگ، مراجعه بیماران با بیماری های ساده و معمولی است که در محل زندگی خود بیماران هم با کیفیت خوب قابل درمان است.

به گفته دکتر حریرچی، توسعه مراکز درمانی در شهرهای دیگر استان تهران و استان های اطراف تهران نظیر البرز، قم و سمنان در راستای سهولت دسترسی مردم در سال های اخیر، با جدیت بیشتری دنبال شده است.

وی در پایان تاکید کرد: مردم به پزشکانی که در شهرستانها به فعالیت مشغول هستند، اعتماد کنند. در مورد اکثر بیماری ها، سطح دانش و تجربه پزشکان فعال در تهران و شهرستان ها تفاوت چندانی ندارد. البته بعضی بیماری های خیلی سخت و نادر احتیاج به مراجعه به مراکز ارجاعی دارد.


ارسال نظر

captcha