ایجاد آرامش و برقراری امنیت مهمترین رسالت سازمان تامین‌اجتماعی

مدیر کل تامین‌اجتماعی غرب تهران بزرگ در گفت‌وگوی زنده شبکه 2 برنامه ایران آفتاب، مهمترین رسالت سازمان تامین‌اجتماعی را ایجاد آرامش و برقراری امنیت برای نیروی کار در کشور عنوان کرد.

تامین 24 / ناهید حیدری، در این برنامه با اشاره به نظام تامین‌اجتماعی در دنیا و نقش و رسالت سازمان تامین‌اجتماعی در ایران، گفت: به طور کلی 3 وظیفه مهم و اصلی برقراری امنیت از لحاظ داخلی و خارجی، ایجاد آرامش و امید به آینده و تامین معاش مادی برای کلیه افراد جامعه، مهم‌ترین نقش و رسالت سازمان تامین‌اجتماعی است که شرط بقا و زمینه سلامت، پویایی و ترقی جامعه محسوب می‌‌شود.

 

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین‌اجتماعی، وی تاکید کرد: نظام تامین‌اجتماعی دربردارنده مجموعه‌ای از اصول، نهادها، ساختارها و سازوکارهای شناخته شده است که با هدف تامین و گسترش امنیت داخلی و اقتصادی در حال و آینده تدوین شده و به مرحله اجرا درآمده است.

 

مدیرکل تامین‌اجتماعی غرب تهران بزرگ با اشاره به عملکرد سازمان گفت: سازمان تامین‌اجتماعی یک سازمان درآمد هزینه‌ای و بیمه‌گر اجتماعی است که ماموریت اصلی آن پوشش کارگران مزدبگیر و صاحبان حرف و مشاغل آزاد است.

 

وی تعهدات سازمان تامین‌اجتماعی را در قبال بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران برابر با استانداردهای تعیین‌شده از سوی مجامع بین‌المللی دانست و افزود: بر این اساس مجموعه حمایت‌های سازمان در قالب 18 تعهد بلندمدت و کوتاه‌مدت به جامعه هدف ارائه می‌شود.

در ادامه این برنامه، مدیرکل تامین‌اجتماعی غرب تهران بزرگ ضمن پاسخ به پرسش‌های اقشار مختلف مردم، شرایط و نحوه بازنشستگی در کارهای سخت و زیان‌آور، بیمه زنان خانه‌دار، بیمه دانشجویان و بیمه بیکاری را تشریح کرد.


ارسال نظر

captcha