نماینده صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی

مراکز درمانی تامین‌اجتماعی گره گشای بیمه شدگان است

نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بیمه شدگان شهرستان صومعه‌سرا خواهان ساخت مرکز درمانی تامین‌اجتماعی در این شهرستان هستند، گفت: مراکز درمانی تامین‌اجتماعی گره گشای بیمه شدگان است.

تامین 24 / هم‌زمان با هفته تامین‌اجتماعی، دلخوش نماینده مردم شهرستان صومعه‌سرا با حضور در محل مدیریت درمان تامین‌اجتماعی گیلان و دیدار با همکاران اظهار داشت: بیمه شدگان شهرستان صومعه‌سرا پی‌گیر ساخت مرکز درمانی تامین‌اجتماعی در این شهرستان هستند.

 

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین‌اجتماعی، نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی با بیان مشکلات درمانی مردم به ویژه بیمه شدگان شهرستان صومعه‌سرا، اظهار داشت: ساخت مرکز درمانی تامین‌اجتماعی می‌تواند گره گشای بسیاری از مشکلات درمانی در این شهرستان باشد.

 

دکتر محمدحسین شهدی نژاد، مدیردرمان تامین‌اجتماعی گیلان نیز در این دیدار اظهار داشت: ساخت مرکز درمانی تامین‌اجتماعی صومعه‌سرا از اهداف سال 98 مدیریت درمان بوده و هم‌اکنون اقدامات اولیه برای کسب مجوز آن انجام گرفته است.


ارسال نظر

captcha