تامین‌اجتماعی مقوم اشتغال در کشور است

برنامه «گفت‌وگوی اقتصادی» با موضوع مشکلات صندوق‌ها، علل و ریشه‌ها با حضور دکتر حسین امیری‌گنجه، سرپرست معاونت اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان تأمین‌اجتماعی از شبکه رادیویی گفت‌وگو پخش شد.

تامین 24 / دکتر امیری گنجه در برنامه «گفت‌وگوی اقتصادی» اظهار داشت: سازمان تأمین‌اجتماعی دارای ۴۲ میلیون نفر جامعه هدف و ۲۰ نوع ذی‌نفع از جمله بیمه شدگان، بازنشستگان و شاغلان است.

 

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین‌اجتماعی، وی با بیان اینکه کارکرد غالب تأمین‌اجتماعی مربوط به سه کارکرد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است، گفت: سازمان تأمین‌اجتماعی متمرکز به سود و زیان نیست و اغلب کارکرد اجتماعی دارد.

 

دکتر امیری‌گنجه درخصوص علت تشکیل شستا گفت: تامین‌اجتماعی با آگاهی از کاهش نسبت پشتیبانی و مخاطرات مالی خود، شستا را ایجاد کرد.

 

سرپرست معاونت اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان تأمین‌اجتماعی مطرح کرد: این سازمان حدود ۹ هزار میلیارد تومان ماهانه به ذی‌نفعان پرداخت دارد.

 

دکتر امیری‌گنجه در رابطه با مسئولیت نظارت بر چرخه عملکرد تامین‌اجتماعی و صندوق‌ها بیان کرد: نهادهای نظارتی زیادی در ساختار سازمان تأمین‌اجتماعی مشخص شده‌اند؛ هیئت امنا، هیئت مدیره و هیئت نظارت به عنوان سه ساختار کلان بر صندوق تامین‌اجتماعی نظارت دارند.

 

وی گفت: به‌طور کلی تعهدات این سازمان به بیمه شدگان به دو نوع مختلف کوتاه‌مدت و بلندمدت تقسیم می‌شود.

 

دکتر امیری‌گنجه افزود: مجموعه حمایت‌هایی که از سوی سازمان تامین‌اجتماعی درخصوص بیمه شدگان در قالب تعهدات کوتاه‌مدت انجام می‌شود، شامل حمایت‌های درمانی در موارد بیماری، بارداری، حوادث وغیره، غرامت دستمزد ایام بیماری، غرامت دستمزد ایام بارداری، هزینه سفر و اقامت بیمار و همراه، پروتز و اورتز یا تامین هزینه وسایل کمک پزشکی، غرامت نقص عضو مقطوع، کمک هزینه ازدواج، هزینه کفن و دفن و مقرری بیمه بیکاری است.

 

وی اظهارداشت: مجموعه حمایت‌هایی که از سوی سازمان درخصوص بیمه شدگان در قالب تعهدات بلندمدت ارائه می‌شود، شامل مستمری بازنشستگی، مستمری از کارافتادگی کلی، مستمری از کارافتادگی جزیی، مستمری بازماندگان، مزایای نقدی، غیرنقدی و عیدی مستمری بگیران مانند کمک عائله‌مندی، کمک هزینه اولاد و عیدی است.

 

سرپرست معاونت اقتصادی و برنامه ریزی تامین‌اجتماعی افزود: تامین‌اجتماعی مقوم اشتغال در جامعه و عهده‌دار صیانت از نیروی کار است.


ارسال نظر

captcha