اینفوگرافیک شهرهای بیش از یک میلیون نفر

این اینفوگرافیک نشانگر آن است که در سال ١٣٩٥ از هر ١٠٠ نفر جمعیت ساکن در ایران ١١ نفر در شهر تهران زندگی می‌کردند.

تامین 24 / اینفوگرافیک "شهرهای بیش از یک میلیون نفر سال ١٣٩٥ در گذر زمان" با تاکید بر روند تغییرات جمعیتی شهرهای بیش از یک میلیون نفر سال ١٣٩٥ منتشر شد. در این اینفوگرافیک جمعیت شهرهای بیش از یک میلیون نفر سال ١٣٩٥ بر اساس نتایج سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن به تصویر کشیده شده است.

به گزارش مرکز آمار ایران این اینفوگرافیک نشانگر آن است که در سال ١٣٩٥ از هر ١٠٠ نفر جمعیت ساکن در ایران ١١ نفر در شهر تهران زندگی میکردند. همچنین بیش از یک چهارم جمعیت کشور در شهرهای پر جمعیت (بیش از یک میلیون نفر ساکن) بوده‌‌اند. در سال ١٣٩٥ جمعیت شهر تهران به عنوان پرجمعیت ترین شهر ایران سه برابر شهر مشهد (دومین شهر پرجمعیت) و هشت برابر اهواز (هشتمین شهر  پرجمعیت) بوده است.

 


ارسال نظر

captcha