یادداشتی از جمیل حق‌پرست

سنگری مقدس برای خدمت‌رسانی

تامین 24 /

تامین اجتماعی یک سازمان عمومی غیردولتی است که منابع ارائه تعهدات آن از محل حق بیمه ها بوده و حق الناس قلمداد می شود.

مخاطبان تامین اجتماعی با مشتریان سایر ادارات و سازمانها متفاوت بوده و علاوه بر حقوق شهروندی بدلیل پرداخت حق بیمه بمنزله شرکای اجتماعی تلقی می شوند.

تامین اجتماعی با توجه به گستردگی جمعیت تحت پوشش و دامنه متنوع تعهدات، بمنزله عرصه ای مقدس و سنگری در خط مقدم نهضت خدمت رسانی است و کارکنان این سازمان، توفیق اشتغال در آنرا بعنوان نعمتی ویژه از جانب پروردگار دانسته و تلاش برای جلب رضایت الهی و بندگان را سرلوحه امور خود و تکلیفی واجب می دانند.

ماهیت و شکل خدمات و تعهداتی از قبیل مستمری بازماندگان، ازکارافتادگی، درمان، کمک هزینه کفن و دفن، غرامت ایام بیماری، مقرری بیمه بیکاری، کمک هزینه وسایل کمک پزشکی در این سازمان گره خورده با شرایطی خاص و بحرانی از زندگی افراد می باشد که حوادثی همچون فوت، بیماری، پیری، بیکاری و ... در آن پیش آمده است و این مهم حساسیت کار در تامین اجتماعی را بیشتر کرده و سبب تفاوت چشمگیر آن با سایر نهادها می شود.

از سویی دیگر بیشتر افراد تحت پوشش از اقشار و لایه های ضعیف کارگری و بازنشستگی جامعه هستند که معیشت و گذران زندگی آنها به عملکرد این سازمان بستگی دارد.

تامین اجتماعی یکی از مصادیق و شاخصهای توسعه در جهان شمرده شده و گسترش مفاهیم و فرهنگ بیمه ای و شناخت کافی و مناسب از این سازمان الزامی بوده و هفته تامین اجتماعی به مثابه فرصتی مغتنم برای ترویج و گسترش این اصل بعنوان یک مأموریت و رسالت برای تنویر افکار عمومی در جامعه است.

تامین اجتماعی زمینه ساز استقرار عدالت اجتماعی بوده و کار در این سازمان به لحاظ حساسیتها و لزوم رعایت حقوق متقابل کارفرما و بیمه شدگان همچون حرکت برلبه تیغ قلمداد می شود که هرگونه لغزش و اشتباه ناحق به یک سمت سبب ضایع شدن حقوق دیگری خواهد بود که مسئولیت حسن انجام آن بر عهده کارکنان خدوم و تلاشگر می باشد.

این سازمان را میراثی از گذشتگان و امانتی برای آیندگان دانسته و آرزو میکنم در سایه الطاف الهی، هدف اصلی آن یعنی ایجاد آرامش خاطر و امنیت روانی جهت افراد تحت پوشش برای آینده ای مطمئن و فردایی روشن تحقق یابد.

امید می رود تا در سایه رویکرد اجتماعی اقتصادی و خط مشی ها و تدابیر اتخاذی برای پاسخگوئی و کارآمدی بیشتر، با تکیه بر اقدامات ارزنده سالهای اخیر امکان خدمت رسانی و ارائه تعهدات با فراهم کردن بسترهای لازم الکترونیکی و در قالب غیرحضوری و افزایش گروههای بیمه ای میسر شود.

رویکرد اجتماعی اقتصادی سازمان و اصول و مبانی بیمه گری آن به نحوی تنظیم شده که بین اهداف اصلی آن با نظام اقتصادی کشور همسویی کامل وجود دارد به گونه ای که از یکسو رونق فعالیتهای تولیدی و صنعتی موجب افزایش اشتغال و جمعیت بیمه شده تحت پوشش و تقویت منابع مالی سازمان می شود و از سوی دیگر، این پوشش به افزایش اطمینان خاطر و ایجاد امنیت روحی و سلامت جسمی و در نهایت ارتقاء بهره وری نیروی کار منجر می شود.

تحقق فعالیتهای سازمانی با تکیه بر مشارکت و محوریت شرکای اجتماعی در گروههای بیمه شدگان، کارفرمایان و دولت میسر شده و تلاش به منظور دستیابی به پایداری، پویایی و سرآمدی در مسیر پاسخگوئی و افزایش رضایتمندی مخاطبان، اصول زیربنایی درچشم انداز آن قلمداد می شود.

ماحصل فعالیت تامین اجتماعی، کمک برای معیشت مطلوب و شرافتمندانه میلیونها بازنشسته و مستمری بگیری است که سالهای جوانی خود را با کار و تلاش و پرداخت حق بیمه به امید آینده ای مطمئن و کم دغدغه سپری نموده اند.

تامین اجتماعی در کشور ما همچون یک قلب در بدن عمل می نماید. همانطور که ما انسانها با غفلت از اینکه قلبمان در تمام سختی ها و شرایط در لحظه لحظه زندگی بعنوان دمنده خون تازه و حیات بخش نقشی انکار ناپذیر داراست تنها در هنگامه درد و ناراحتی برای این عضو به یاد آن و رسیدگی و مراقبت از آن می افتیم تامین اجتماعی نیز بصورتی مظلوم و چراغ خاموش بدون مراسم کلنگ زنی یا بریدن روبان، روزانه صدها میلیارد تومان انواع تعهدات را به مخاطبان خود ارائه داده و تامین کننده سفره های میلیونها بازنشسته و مستمری بگیری است که چشم امیدشان به تپیدن شریانهای این مجموعه است.

دامنه متنوع و متکثر خدمات و تعهدات و عائله بزرگ از اقشار مختلف جامعه از ویژگیهای بارز سازمان تامین اجتماعی میباشد که از پیش از تولد تا پس از مرگ افراد تحت پوشش خود را خدمت رسانی می نماید که از آن بمنزله یکی دیگر از وجوه تمایز و تفاوتهای بارز با سایر دستگاهها میتوان یاد کرد.

مشارکت سه جانبه  از ارکان اساسی اداره سازمان بوده و با توجه به عمومی و غیر دولتی بودن، تامین منابع با همکاری کارفرمایان و دولت و بیمه شدگان انجام می گیرد و در کنار آن اتخاذ تصمیم ها و سیاستها برای اداره مطلوب این مجموعه با تعامل و ارتباط سازنده شرکای اجتماعی میسر می شود.

دارائی ها و سرمایه سازمان حق الناس بوده و متعلق به اقشار تحت پوشش در نسلهای متوالی است.

و نکته پایانی اینکه از مکانیزم تامین اجتماعی میتوان به مثابه ابزار توزیع مجدد درآمدها و بستر و زمینه ساز توسعه و برقراری عدالت اجتماعی یاد کرده و آنرا الگویی متوازن برای بالندگی و شکوفایی جامعه قلمداد کرد که امنیت دهنده به محیط کار و ضامن آرامش خاطر نیروهای مولد کشور محسوب می شود.

 

جمیل حق پرست

مدیرکل تامین اجتماعی استان گیلان

 


ارسال نظر

captcha