یادداشتی از دکتر احمد نصرتی

حمایت از تولید با تامین اجتماعی

در سالی که از سوی مقام معظم رهبری مزین به عنوان رونق تولید شده است، سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یکی از ارکان مهم و حامی تولید می تواند نقش آفرین باشد.

تامین 24 / تأمین اجتماعی با ارائه خدمات متنوع به بیمه شدگان که عمده آنها کارگران می باشند، حمایت های اقتصادی، بیمه ای و درمانی را توسعه داده و آتیه بیمه شدگان را با خدماتی همچون مستمری بازنشستگی و ازکارافتادگی تأمین می نماید.

نیروی کار به معنای اعم آن و در مفهوم کلی خود مشتمل بر تمامی شاغلین در سطوح مختلف فرآیند تولید، به عنوان رکن اصلی تولید به شمار می رود و نیازمند حمایت و آسودگی خیال از آینده است که سازمان تأمین اجتماعی ماموریت دارد این وظیفه سنگین را انجام دهد.

پرداخت مستمری ماهیانه، حمایتهای درمانی، توسعه مراکز درمان مستقیم و غیرمستقیم، پرداخت بیمه بیکاری، غرامت دستمزد ایام بارداری و بیماری و سایر خدمات کوتاه و بلند مدت سازمان بیانگر حمایتهای سازمان بزرگ تأمین اجتماعی از نیروی کار و مولد جامعه است.

در شرایط فعلی که بحث رونق تولید در جامعه داغ است، در برخی محافل از حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی، مالیات های دریافتی از تولیدکنندگان و قوانین پیچیده و دست و پاگیر به عنوان سه مانع اصلی تولید یاد می شود، البته پرداختن به دو عامل اخیر در این مقال نمی گنجد ولی در خصوص حق بیمه دریافتی سازمان تأمین اجتماعی باید گفت که تحت پوشش بیمه قرار دادن کارگران و منابع انسانی همواره به نفع کارگر وکارفرما بوده و در دراز مدت می تواند آثار مثبتی برای آنها به همراه داشته باشد.

با عنایت به اینکه اغلب تولیدکنندگان امروزه به لحاظ سرمایه درگردش محدودیتهایی دارند، لذا تلاش می کنند تا هزینه های جاری خود را به حداقل ممکن برسانند، در حالی که حق بیمه ای که به همراه لیست کارگران مشمول به سازمان پرداخت می شود با ارائه خدمات، چندین برابر آن در دراز مدت به بیمه شده و کارفرما برمی گردد .

تقویت سازمان تأمین اجتماعی در سال رونق تولید، می تواند به ارتقاء سطح خدمات سازمان و در نتیجه تقویت تولید در جامعه بینجامد و این تقویت چند وجه دارد:

وجه اقتصادی آن مرتبط با پرداخت بدهی های معوق دولت، کارفرمایان بزرگ و ... و نیز پرداخت به موقع حق بیمه هاست که دولت خدمتگذار، کارفرمایان محترم و بیمه شدگان می توانند در آن نقش آفرین باشند.

وجه تبلیغاتی، فرهنگی و اجتماعی که وابسته به تلاشهای موثر سازمان در معرفی و ایجاد تصویر مثبت از سازمان نزد افکار عمومی است.

وجه قانونی و حقوقی سازمان نیز با حمایت دولت و مجلس محترم می تواند تقویت شود و می توان گفت که این وجه از جمله مهمترین وجوه حمایت و تقویت سازمان برشمرده می شود زیرا قوانین و تصمیمات دولت و مجلس می تواند در حوزه های مختلف سازمانی موثر باشد.

در پایان با امید به اینکه در سال رونق تولید شاهد رشد وشکوفایی تولید در کشور باشیم و تحریم های ظالمانه امریکا و همدستان جنایتکارش عاملی باشند جهت استقلال و خود کفایی کشور، هفته تأمین اجتماعی را تبریک گفته و برای همه همکاران عزیز و شرکای اجتماعی و اقتصادی سازمان آرزوی سلامتی دارم.

 

دکتر احمد نصرتی

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان گلستان

 


ارسال نظر

captcha