گزارش تصویری

اهتزار پرچم جمهوری اسلامی ایران و سازمان تامین اجتماعی به مناسبت آغاز هفته تامین اجتماعی

عکاس: حسن الهی خضری

تامین 24 /---

---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---

ارسال نظر

captcha