برقراری بیش از 30هزار تماس با مرکز ارتباطات مردمی سازمان تامین‌اجتماعی

30 هزار و 423 تماس در خرداد سال جاری از طریق درگاه‌های ارتباطی با مرکز ارتباطات مردمی سازمان تامین‌اجتماعی برقرار شده است.

تامین 24 / از این تعداد تماس، 36/ 38 درصد در حوزه معاونت بیمه‌ای، 16/ 30 درصد درخصوص خدمات غیرحضوری و 97/ 12 درصد در حوزه امور مالی و مرتبط با پرداخت مستمری بوده است.

 

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین‌اجتماعی، همچنین در خرداد سال گذشته 7171 تماس با درگاه‌های ارتباطی این مرکز برقرار شد که در مقایسه با خرداد سال‌جاری، بیان‌گر کاهش قابل توجهی است.

 

مرکز ارتباطات مردمی سازمان تامین‌اجتماعی (CRM) از طریق درگاه‌های ارتباطی سامانه تلفنی 1420، پیامک، پیام صوتی و بخش مراجعه کننده‌های حضوری مستقر در طبقه همکف ستاد مرکز پاسخگوی مخاطبان است.


ارسال نظر

captcha