رئیس مرکز آمار وزارت بهداشت خبر داد:

تدوین سند مشوق برای تمام ذینفعان نظام سلامت الکترونیک

رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، از تدوین سند مشوق برای تمام ذی نفعان نظام سلامت الکترونیک خبر داد.

تامین 24 /حمیدرضا صفی خانی، در هشتمین جلسه ستاد اجرایی نظام سلامت الکترونیک در خصوص ستاد اجرایی نظام سلامت الکترونیک سلامت، اظهار کرد: ستاد اجرایی نظام سلامت الکترونیک، مهم‌ترین رکن اجرایی استقرار و نظام پرونده الکترونیک سلامت است و ذیل شورای سیاستگذاری نظام سلامت الکترونیک فعالیت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر،وی افزود: در این ستاد، خط و مشی‌های کلان، تصمیم گیری های اجرایی و نقشه راه آینده نظام سلامت الکترونیک ترسیم می‌شود و بعد از رونمایی از پرونده الکترونیک سلامت و استقرار هسته اولیه آن، اقدامات بعدی با هدف عمق بخشی و جامعیت بخشی به خدمات، اضافه کردن خدمات ارزش افزوده مانند نوبت گیری، نوبت دهی و نسخه نویسی الکترونیک در بخش خصوصی و مطب‌ها و یکپارچه کردن اطلاعات را در دستور کار قرار دادیم.

رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت با بیان اینکه مهم‌ترین کار ما در آینده، ایجاد بانک قواعد نظام سلامت است، افزود: در هشتیمن جلسه این ستاد که با حضور تمام ذی نفعان برگزار شد، ضمن تشریح گزارش وضعیت دانشگاه‌های علوم پزشکی در خصوص توسعه و عمق بخشی به پرونده الکترونیک سلامت، به این نتیجه رسیدیم که اقدامات بعدی را چگونه ساماندهی کنیم.

صفی خانی خاطرنشان کرد: تصمیمات ستاد اجرایی نظام سلامت الکترونیک که نیازمند مصوبه شورای سیاستگذاری باشند، را برای تصویب به این شورا می بریم.

وی تاکید کرد: یکی از تصمیمات ستاد اجرایی و شورای سیاستگذاری نظام سلامت الکترونیک، تدوین سند مشوق برای تمام ذی نفعان نظام سلامت الکترونیک است که این مشوق‌ها می‌تواند مبتنی بر تسهیل در پرداخت و سایر تشویق‌های سازمان‌های بیمه گر به ذی نفعان اعم از داروخانه‌ها، مطب‌ها و مراکز تصویربرداری باشد که در نشست‌های آینده ستاد نظام سلامت الکترونیک، این سند، تهیه و تدوین می‌شود.


ارسال نظر

captcha