650 میلیون نفر از کارگران جهان، کم‌درآمد هستند

سازمان جهانی کار تعداد کارگران کم‌درآمد جهان را اعلام کرد. حدود ۲۰ درصد از کارگران جهان که ۶۵۰ میلیون نفر را شامل می شود، در گروه کم‌درآمدترین کارگران به شمار می آیند.

تامین 24 / حدود ۴۸.۹ درصد از کل حقوقی که به کارگران در سراسر جهان پرداخت می‌شود، به تنها ۱۰ درصد از آنها اختصاص می یابد.

به گزارش ایلنا، از سویی شکاف میان درآمدی کارگران جهان از سال ۲۰۰۴ تاکنون با کاهش روبرو شده است اما علت کاهش این شکاف، بهتر شدن اوضاع آنها در سطح ملی نیست، بلکه دلیل آن افزایش درآمد کارگران در کشورهای با اقتصاد نوظهور مانند چین و هند است.

بالاترین افزایش درآمد در میان کارگران کشورهای پر درآمد مانند آلمان، اندونزی، ایتالیا، پاکستان، بریتانیا و آمریکا به وقوع پیوسته است.

 


ارسال نظر

captcha