نیاز روزافزون آفریقا به حمایت‌های اجتماعی

نتایج «گزارش سالانه چشم‌­انداز و روندهای سال 2017 و 2018» در آفریقا منتشر شد. این گزارش توسط نهاد «نظام حمایت از دانش و تحلیل استراتژیک منطقه­ای (RESAKSS)» و با حمایت موسسه تحقیقاتی بین‌­المللی سیاستگذاری غذایی (IFPRI) تهیه و تنظیم شده و نگاهی است عمیق‌­تر و متمرکز بر وضع فعلی و آینده حمایت اجتماعی در کشورهای آفریقایی.

 

 

 

 

تامین 24 / بر اساس این گزارش، فقر و سوءتغذیه همچنان در آفریقا جولان می­‌دهد. مختصات کلی این گزارش به شرح زیر است:

به دلیل وخامت سطح معاش، به نظر می‌­رسد آفریقا به یک دوران بسیار طولانی از توسعه و رفاه نیاز دارد تا بخش­هایی از مردم این قاره را از این صدمات و محرومیت­ها نجات دهد. در واقع، به رغم کاهش میزان فقر، همچنان میزان فقر مطلق و افراد تهیدست در این قاره بسیار زیاد است. هرقدر که کشورها در این قاره دموکراتیک­‌تر شوند، به نظر می­رسد شانس بیشتری وجود دارد که فقرا و اقشار فرودست به خصوص در نواحی شهری وزن سیاسی بیشتری بیابند و از این طریق نیاز به حمایت اجتماعی تبدیل به یک ضرورت برای مردم این قاره شود. این مسئله به دولت­ها فشار بیشتری خواهد آورد تا در قبال ایجاد انسجام و ثبات اجتماعی مسئول باشند. حتی اگر رشد اقتصادی در کشورهای این قاره سریع و فراگیر باشد، باز هم اقدام دولت برای توزیع مزایای رشد و اثرگذاری آن بر زندگی و تامین معاش مردم بسیار گسترده است. همچنین گروه‌هایی که درآمدشان کم و بیش افزایش می­یابد، همچنان در برابر شوک­های اقتصادی و تغییرات اقلیمی بسیار آسیب‌پذیرند. بنابراین رشد اقتصادی به تنهایی برای کمک به بهبود زندگی مردم، رفع فقر و گرسنگی، آفریقا کافی نیست. دولت‌ها در این قاره باید دوکار را به طور همزمان انجام دهند. از یکسو باید منابعی را در جهت ایجاد رشد اقتصادی بیابند و از سوی دیگر و به طور همزمان، باید گسترش حمایت اجتماعی از فقرا و فرودستان را در دستور کار قرار دهند.

به گزارش تامین 24، این گزارش چند موضوع اصلی را در مرکز تحلیل خود قرار داده است. نخست طراحی برنامه­‌های موثر برای رفع نیازهای فزاینده به شبکه­‌های تامین اجتماعی در سراسر قاره. دوم هزینه­‌ها، موفقیت و پایداری برنامه­‌های موجود. سوم ایجاد چشم‌­اندازی برای تداوم و سازگاری جایگزین­‌های مداخله‌­گر براساس زمینه خاص کشورهای مختلف. این گزارش همچنین میزان اثربخشی رویکردهای هدفمند بدیل را ارزیابی کرده است تا مناسب­ترین آنها را براساس این زمینه­‌ها پیشنهاد دهد. شواهد این گزارش نشان می­‌دهد که برقراری حمایت اجتماعی بیشتر در این قاره می­تواند روحیه همیاری و تعاون را نیز در میان مردم این قاره گسترش دهد. به ویژه زمانی که این برنامه­‌های حمایت اجتماعی با اجزایی فراگیرتر از ابعاد مالی همچون ایجاد سرمایه انسانی، توسعه مهارت­‌ها و مولد بودن همراه شود، می­تواند به توسعه اقتصادی و اجتماعی این قاره یاری برساند و مردم این قاره را در برابر شوک­‌های بیرونی و جهانی مقاوم کند. این گزارش همچنین تحقیقی را در ضمیمه خود، دارد که نشان می­‌دهد چگونه کشورها می­‌توانند برنامه­‌های حمایت اجتماعی را با برنامه‌­های توسعه‌­ای در دیگر بخش­‌ها ترکیب کنند تا تاثیری کلی­تر و فراگیرتر برجا گذارند.

به گزارش تامین 24، عثمان بدیانه، مدیر بخش آفریقای موسسه تحقیقاتی بین­‌المللی سیاستگذاری غذایی (IFPRI) می­گوید: «کشورهای آفریقایی باید موضوع حمایت اجتماعی را به شکل جدی­تری در دستور کار قرار دهند و این گزارش نشان می­‌دهد که انتخاب­‌ها و ابزارهای فراوانی برای برقراری حمایت اجتماعی در سرتاسر قاره وجود دارد. این روش­های هدفمند و موثر برای برنامه­‌های حمایت اجتماعی باید با زمینه محلی منطبق باشند».

این گزارش در پایان می­‌افزاید که وضع فعلی حمایت اجتماعی در آفریقا از چشم انداز مدنظر اعلامیه مالابو و برنامه اتحادیه افریقا برای سال 2063 فاصله زیادی دارد و همه کشورهای آفریقایی باید برای رفع این فاصله بکوشند.


ارسال نظر

captcha