حمایت از رونق تولید در رویداد رفاتک پیچ

محور انتقادات در زمینه اشتغال به فضای آموزشی مرتبط می شود زیرا مهارت آموزی در کمترین سطح ممکن در آنها صورت می گیرد و بیشترین نیروی کار نیز از همین فضا به جامعه تزریق می شود. البته برنامه ریزی کلان نیز در این مورد نقش مؤثری دارد زیرا هنوز با توجه به درک بحران اشتغال در کشور هماهنگی درستی بین نیاز اشتغال کشور و رشته های موجود در دانشگاه وجود ندارد.

تامین 24 / با بزرگتر شدن صنایع در کشورهای مختلف به همان اندازه موضوع منابع انسانی و اشتغال رشد کرد و تبدیل به یکی از بحرانهای قرن 21 شد. نداشتن شغل یکی از مهمترین دغدغه های قرن اخیر است که راه حلهای برطرف کردن آن به صورت مقطعی بوده و هیچکدام نتوانستند به صورت ریشه ای این مشکل را برطرف کنند. این موضوع باعث عملکرد منفی در توسعه کشورها شده و مسائل زیادی را برای آنها ایجاد کرده زیرا تأمین منابع انسانی و ایجاد بستر حمایتی یکی از اولین نیازهای بالندگی اقتصادی است. در حال حاضر یکی از سیاست های پیش روی هر دولتی مطالعه عوامل مؤثر در بحث اشتغال و راههای ایجاد آنست و برای آن بیشتر از هر زمان دیگری وقت می گذارند. جمعیت بالای فارغ التحصیل کشور در سالهای اخیر موجی از نگرانی را به جهت فراهم نبودن مناصب و جایگاه شغلی به وجود آورده و بیکاری قشر تحصیل کرده در کنار سایر مسائل کشور بیشترین دغدغه ی خانواده هاست.

هدایت نیروی کار به بخش خصوصی با توجه به فراهم نبودن جذب همه ی تحصیلکردگان دانشگاهی در بخش دولتی یکی از راهکارهای اساسی برای حل مسئله ی اقتصاد در کشور است اما آیا این بخش به اندازه ی مافی منابع مالی و موقعیت دارد که بتواند این معضل را پوشش دهد و آن را مرتفع کند منطقی ترین و واقعی ترین جواب به این مسئله خیر است. زیرا با توجه به رقابت بخشهای دولتی و خصوصی با هم شاهد قلع و قمع شدن بسیاری از منابع در چندسال اخیر بودیم که این موضوع به تعطیلی بسیاری از کارگاههای خصوصی منجر شده که خودش یک بحران جدی تلقی می شود.

محور انتقادات در زمینه ی اشتغال به فضای آموزشی مرتبط می شود زیرا مهارت آموزی در کمترین سطح ممکن در آنها صورت می گیرد و بیشترین نیروی کار نیز از همین فضا به جامعه تزریق می شود. البته برنامه ریزی کلان نیز در این مورد نقش مؤثری دارد زیرا هنوز با توجه به درک بحران اشتغال در کشور هماهنگی درستی بین نیاز اشتغال کشور و رشته های موجود در دانشگاه وجود ندارد. ناکافی بودن منابع اطلاعاتی مورد تدریس در دانشگاهها با مهارتهای مورد نیاز در جامعه مهمترین موضوعی است که پرداختن به آنها می تواند تفاوت اساسی را باعث گردد اما این موضوع اتفاق نیفتاده و همچنان کج و دار مریز در پی سرازیر کردن نیروی کار به جامعه هستیم بی آنکه برنامه ی روشنب در این مورد حساس ارائه کنیم.

استارت آپ ها یکی از راهکارهایی هستند که ضمن به دست گیری نبض اشتغال در دنیا دریچه ی تازه ای از فناوری و ارائه خدمات را منجر شده اند. پرداختن به موضوع استارت آپها از این جهت حائز اهمیت است که برخی از آنها با صرف منابع اندک اما ثمره ی زیاد موجی از اشتغال زایی را در کشور به وجود آورده اند و هنوز فضای کافی جهت ایجاد ، توسعه و بهره وری آنها در کشور مهیاست.

بانک رفاه در جهت حمایت از تولید و نیز به کار گرفتن ایده های خلاق در زمینه فین تک و سلامت از صاحبان ایده در این زمینه دعوت می کند تا ایده های خود را در رویداد رفاتک پیچ معرفی کنند تا ضمن برخورداری از هدایای نفیس بستر حمایتی برای آنان فراهم گردد. بدون شک چنین حمایتی زمینه ساز حمایت سایر سازمانها از موضوع اشتغال زایی در زمینه ایده های خلاقانه و استارت آپی است که می تواند با نگاه درست موضوع اشتغال جوانان را برطرف کند که این موضوع مسئولیتهای اجتماعی بانک رفاه و نگاه استراتژیک به بحث آینده نگری را نشانه می رود.

منبع: روابط عمومی بانک رفاه کارگران

 


ارسال نظر

captcha