مدیرکل تأمین‌اجتماعی استان لرستان:

خدمات غیرحضوری بسترساز سازمان کارآمد است

توسعه خدمات غیرحضوری و ترویج و نهادینه کردن آن در بین جامعه هدف بسترساز سازمان کارآمد است.

تامین 24 / دکتر علی جهانی، مدیرکل تأمین‌اجتماعی استان لرستان در بازدید از شعب تامین‌اجتماعی کوهدشت، الشتر و نورآباد با تأکید بر گسترش خدمات غیرحضوری و تلاش برای فرهنگ‌سازی و توسعه خدمات مذکور در بین شرکای اجتماعی گفت: توسعه خدمات الکترونیکی تامین‌اجتماعی در بین جامعه هدف بسترساز سازمان کارآمد است.

 

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین‌اجتماعی، دکتر جهانی با اشاره به اهمیت و ضرورت اجرا و عملیاتی کردن طرح‌های نوین در جهت روان‌سازی فرآیند خدمت‌رسانی به مخاطبان و لزوم ارتقای سطح رضایت‌مندی آنان افزود: سه طرح ایجاد پرونده الکترونیک، خدمات غیرحضوری و میز خدمت از رویکردها و اولویت‌های اصلی سازمان تامین‌اجتماعی در برهه کنونی است و اجرای این سه طرح به صورت جامع و کامل می‌تواند زمینه ایجاد یک سازمان الکترونیک را فراهم کند.

 

مدیرکل تأمین‌اجتماعی استان لرستان با اشاره به مزایا و محاسن ارتباطات الکترونیک در سازمان یادآور شد: ارتباطات و خدمات الکترونیک مقدمه شفافیت در ارائه خدمات است و سلامت اداری را توسعه می‌بخشد.


ارسال نظر

captcha