یادداشتی از نعمت الله علی پور

همراهی با تامین اجتماعی؛ مدارا با تولید

تامین 24 / کسب‌وکارها در شرایط بحرانی الزاما تعدیل نیرو نمی‌کنند، بلکه بعضی از آن‌ها در رویکردهای کسب‌وکار و هزینه‌های جانبی، تغییر ایجاد می‌کنند. سازمان تامین‌اجتماعی هم در شرایط بحرانی به کمک بنگاه‌ها می‌آید. خدماتی که سازمان تامین‌اجتماعی خارج از وظیفه برای تولیدکننده‌ها انجام می‌دهد، نشان از همراهی این سازمان و تسامح او با کارگران و بنگاه دارد. این سازمان در شرایطی که حال تولید مساعد نیست، بدهی‌های بیمه‌ای کارفرمایان آن را تقسیط کرده یا به بنگاه مهلت‌زمان بیشتری برای بازپرداخت اقساط می‌دهد.

بخشش جرائم یا برخی از مطالبات، گوشه دیگری از خدمات سازمان به بنگاه‌هاست. با این حمایت‌ها، تاب‌آوری و ظرفیت بنگاه در برابر شرایط دشوار بالا می‌رود. البته اگر حیات  سازمان تامین‌اجتماعی وابسته به مبالغی است که از سوی کارگران و کارفرمایان پرداخت می‌شود. در شرایط بحران اقتصادی و خطر ورشکستگی بنگاه‌ها، این سازمان دغدغه کاهش ورودی‌ها را دارد، یعنی خود سازمان هم در خطر آسیب است. پس توجه به این نکته ضرورت دارد که مدارای سازمان با بنگاه‌ها و کارفرمایان در شرایط سخت، صرفا برای تداوم حیات بنگاه‌هاست که جزء وظایف و مسئولیت‌های مستقیم این سازمان نیست و وزارتخانه و سازمان‌های دیگری وظیفه استمرار فعالیت بنگاه‌ها را به‌عهده دارند. در کنار سازمان تامین‌اجتماعی سایر نهادها هریک به نوبه خود، وظیفه‌ای در برابر نیروی کار و کارفرمایان دارند. تسهیل قوانین کسب‌وکار برعهده مجلس است، مدارا با تولید و صنعت و کمک به فرایند تولید با کاهش بوروکراسی و چانه‌زنی با شبکه بانکی برای ارائه تسهیلات به تولید، بخشی از مسئولیت وزارت صمت است. مبارزه با قاچاق وظیفه‌ای بین‌دستگاهی و بسیار حیاتی است. تسهیل واردات و کمک به ورود بی‌وقفه مواداولیه، جزء وظایف سازمان‌هایی مثل سازمان توسعه تجارت است و البته سازمان امور مالیاتی هم وظیفه دارد از فشارهای مالیاتی بکاهد. وظیفه دولت نیز به‌طور کلی عمل به تعهداتی است که در قبال بخش‌های مختلف دارد. مثال بارز این تعهدات، پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تامین‌اجتماعی است که تحقق آن، آثار مثبتی برای تولید و کارگران به‌همراه خواهد داشت. تقویت منابع سازمان حداقل باعث تمدید یا افزایش طول سال‌های پرداخت بیمه بیکاری برای گذر از بحران می‌شود. این تعهد، یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌های دولت برای پایداری اشتغال در زمان حاضر است.

نعمت الله علی پور - کارشناس تامین اجتماعی

منبع: آتیه نو

 


ارسال نظر

captcha